Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Penetran larenks travmasına bağlı gelişen tiroid kıkırdak defektinin septal kıkırdak greftiyle rekonstrüksiyonu
 

Penetran larenks travmasına bağlı gelişen tiroid kıkırdak defektinin septal kıkırdak greftiyle rekonstrüksiyonu

Yorgancılar E., Topçu İ., Bakır S., Gün R., Yıldırım M.

Larengeal travmalar, ender ama potansiyel olarak öldürücü yaralanmalardır. Gücün şekline ve larenksin kemikleşmesine bağlı olarak bu travmalar çeşitli yaralanma şekilleri oluşturabilir. Bu yaralanmalar, tiroid kıkırdağın basit kırığından, kıkırdak kaymalarına, kıkırdak defektlerine, larenks içi yırtılmalara veya larengotrakeal ayrışmaya kadar değişen aralıkta olabilir. Klinisyen, boyun travması olan her hastada larengeal yaralanma konusunda çok dikkatli olmalıdır. Larengeal travmadan şüphe edilen hastada ilk olarak hava yolunun stabilitesi sağlanmalıdır. Larengeal travmaya yaklaşım medikal ve cerrahi tedaviyi içermektedir. Cerrahi tedavide, iskelet destek kaybının düzeltilmesinde alloplastik stentler, miniplak ve vida fiksasyonu ve otolog kıkırdak greftler kullanılabilir. Bu yayında, penetran larengeal travmaya bağlı gelişen tiroid kıkırdak defekti olan ve otolog septal kıkırdak ile rekonstrükte edilen bir olgu sunulmuştur.

The reconstruction of thyroid cartilage defect due to penetrating Laryngeal trauma using a autogenous..

Yorgancılar E., Topçu İ., Bakır S., Gün R., Yıldırım M.

The reconstruction of thyroid cartilage defect due to penetrating laryngeal trauma using a autogenous septal cartilage graft.. Laryngeal trauma is a rare but potentially lethal injuries. Depending on the amount of force and the degree of ossification of the larynx, this may result in a variety of injury patterns. These injuries may range from simple cartilaginous fracture of thyroid cartilage with cartilaginous displacement, cartilaginous defect, endolaryngeal disruption, or laryngotracheal separation. The clinician should have a high suspicion for laryngeal injury in any patient who has neck trauma. When evaluating the patient with suspected laryngeal trauma, the stability of the airway must first be established. Management of laryngeal trauma may include medical or surgical treatment. In surgical treatment, correction of loss of skeletal support may be performed with alloplastic stents, miniplate and screw fixation and autogenous cartilage grafts. In this report we presented a case of thyroid cartilage defect due to penetrating laryngeal trauma who reconstructed by autogenous septal cartilage graft.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(1):5-10

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale