Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Kronik servikal lenfadenopati ile seyreden Castleman Hastalığı: Olgu sunumu
 

Kronik servikal lenfadenopati ile seyreden Castleman Hastalığı: Olgu sunumu

Topal Ö., Çelik Ş. B., Kıyıcı H.

Castleman Hastalığı, vücutta çeşitli yerleşimlerde izlenebilen ve ilerleyici benign lenf nodu hiperplazileriyle giden ender bir hastalıktır. Sıklıkla mediasten tutulumuyla karakterize olan hastalıkta, boyun tutulumu yaklaşık olarak %6 oranındadır. Bu makelede 16 yaşında, boyun sağ tarafında yaklaşık 1 yıldır giderek büyüyen kitle yakınmasıyla başvuran bir olgu sunuldu. Fizik muayenede boyun sağ tarafında yaklaşık 3x3 cm boyutlarında lastik kıvamında ve yarı fikse kitle saptandı. Tanı ve tedavi amaçlı yapılan lenf nodu eksizyonel biyopsisinde Castleman Hastalığı tanısı konuldu. Ender görülmekle birlikte boyunda tekrarlayan veya uzun süredir olan lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında bu hastalık da akılda tutulmalıdır.

Castleman’s Disease in a patient with chronic cervical lymphadenopathy: A case report

Topal Ö., Çelik Ş. B., Kıyıcı H.

Castleman’s disease (CD) is an uncommon benign disease that causes progressive lymph node hyperplasia in various localizations. Although it is most commonly characterized by mediastinal mass, isolated cervical lymphadenopathy is seen about 6% of the patients. In this study a 16 years old female with complaint of a progressively enlarging right sided neck mass is presented. About 3x3 cm diameter round, semi-fixed and rubbery dense mass was observed in the physical examination. We excised the mass totally and histopathological examination of the excisional biopsy specimen revealed the diagnosis of CD. Although CD is an uncommon cause of cervical lyphadenopathy, it must be considered in differential diagnosis of the patients with recurrent or chronic persistent lymphadenopathy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(1):18-21

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale