Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu
 

Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu

Dadaş B., Başak T., Sözen E., Coşkun U. B., Tansuker D. H.

Brankial kleft kistleri (BKK) konjenital boyun kitlelerinden olup doğumda mevcut olabilir veya sıklıkla hayatın 1-2. on yılında bulgu verirler. Histopatolojik ve klinik davranış olarak benign karakterde olan BKK ileri yaş grubunda nadir görülür. Literatürde yetmişli yaşlardan itibaren sadece birkaç BKK olgusu bildirilmiştir. Kliniğimize boyun sol tarafında kitle nedeni ile başvuran, yapılan tetkikler sonrası tarafımızdan opere şikayeti, patoloji sonucu brankial kleft kisti olarak gelen 84 yaşında kadın hasta olgu olarak sunulmuştur. Bu yaş grubunda oldukça şikayeti görülmesinden ötürü olgu literatür taraması eşliğinde tartışılmıştır.

Branchial cleft cyst: A rare diagnosis in a 84-year old patient. A case report

Dadaş B., Başak T., Sözen E., Coşkun U. B., Tansuker D. H.

Branchial cleft cyst (BCC) is a congenital cervical mass which can be present at birth or becomes apparent generally up to first two decades of life. BCC is seen rarely and has a benign nature both in clinic and histopathologicly. In the literature, there are a few documented cases older than age of 70’s. A 84-yearold woman presented to our clinic with a left-sided neck mass was operated, and the pathologic specimen was reported as the branchial cleft cyst. This case is discussed based on the current literature because of its rarity.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(1):22-24

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale