Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Ethmoid bölgede fibrosarkom
 

Ethmoid bölgede fibrosarkom

Ergin T., Akyol B. S.

Baş boyun kanserlerinin tedavisinde radyoterapi önemli bir tedavi yöntemidir. Diğer taraftan radyasyona maruziyet sarkom gelişimine yatkınlık sağlayan nedenlerden biri kabul edilir. Radyoterapi gören alanlarda tumor gelişimi de çeşitli yayınlarda yeralmıştır. Bu tümörler radyoterapinin indüklediği tümörler olarak adlandırılırlar ve ilk tümörden farklı histolojik özellikler taşırlar. Bu tümörlere çok nadir rastlanır ve oldukça küçük bir kısmını yumuşak doku sarkomları oluşturur. Bu makalede orbital rabdomyosarkom için radyoterapi gören ve takiplerinde fibrosarkom gelişen bir olgu yeralmaktadır.

Fibrosarcoma of the ethmoid region

Ergin T., Akyol B. S.

In the treatment of head and neck malignancies, radiation therapy is an important adjunct. On the other hand exposure to the radiation is accepted as to induce sarcomas. Also tumors; appearing in the previously irradiated areas also have been reported. These tumors are with different histological features from the original tumors and named as irradiation induced tumours. Irradiation induced tumors following irradiation for head and neck cancers are quite rare, and very few of them are soft tissue sarcomas. We report a very rare case of fibrosarcoma of the head and neck following radiation therapy for orbital rhabdomyosarcoma.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(2):33-35

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale