Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Nadir görülen tek taraflı burun kitlesi olgusu: Kafa tabanı miksoma
 

Nadir görülen tek taraflı burun kitlesi olgusu: Kafa tabanı miksoma

Orhan K. S.

Paranazal sinüs miksomaları mezenkimal dokudan gelişen, nadir görülen tümörlerdir. Fizik muayenede sinonazal polip, inverted papillom ve sarkomlarla karışabilir. Lokal agresif seyreden bu tümörlerde primer tedavi sağlam sınırlardan geçilen cerrahidir. Bu makalede sağ nazal kavitede ön kafa tabanından kaynaklanan kitlesi nedeniyle 53 yaşında erkek hasta sunuldu. Kitle radyolojik incelemeyi takiben endoskopik olarak çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucu miksoma olarak geldi. Operasyon sonrası 18 aylık takibinde nüks görülmedi. Tek taraflı burun kitlelerinde miksoma akılda tutulmalıdır.

A rare cause of unilateral nasal mass: Skull base myxoma

Orhan K. S.

Myxoma of the nose, which is originating from mesenchimal tissue, is a rare tumor. In examination it can mimic sinonasal polyps, inverted papilloma and sarcomas. Surgical excision with free margin is a golden standart tecnique for treatment of this tumor which has local aggresive pattern. We present a 53 year-old case with a mass, which is originating from anterior skull base, of his right nasal cavitiy. After detailed radiologic evaluation, the tumor resected endoscopically and histopathologic examination revealed a myxoma. No recurrence occured in 18 months of follow- up after surgery. Myxoma should be kept in mind in differential diagnosis of the unilateral mass in nasal cavity.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(2):36-39

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale