Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Konjenital epulis: Olgu sunumu
 

Konjenital epulis: Olgu sunumu

Dadaş B., Sözen E., Tansuker D. H., Polat N.

Konjenital epulis (KE) ya da konjenital granüler hücreli tümör yenidoğanın nadir bir tümörü olup çoğunluğu kız cinsiyette görülür. Histolojik orijini ve etiyolojisi henüz tam aydınlatılamamış KE oral kaviteden sarkan büyük, doğumsal, soliter kitle olarak karşımıza çıkar. Genelde maksiller ya da mandibüler gingivadan köken alarak yenidoğanda ciddi beslenme ve/veya solunum problemi oluşturan KE’nin tedavisi geciktirilmeden yapılacak basit kitle eksizyonudur. Benign histopatolojiye sahip epuliste cerrahi sonrası nüks bildirilmemiştir. Henüz dört saatlikken ağız içi kitleye bağlı beslenme problemi nedeniyle tarafımızdan acil olarak opere edilen, sonrasında patoloji sonucu konjenital granüler hücreli tümör olarak gelen kız yenidoğan olgu nadir görülmesi sebebiyle literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Congenital epulis: A case report

Dadaş B., Sözen E., Tansuker D. H., Polat N.

Congenital epulis (CE) also known as congenital granuler cell tumor is a very rare tumor in newborns, which has a female preponderance. CE with unclear histogenesis and etiology is seen at birth as a huge, solitary mass protuberant from oral cavity. The tumor usually originates from maxillary or mandibular gingiva and can cause feeding and/or respiratory handicap. The treatment is simple excision of the mass surgically which should not be delayed. CE has a benign histopathology and after surgery there is no reccurence reported in the literature. We operated a 4 hour-old female newborn due to intraoral mass causing deglution problem. The histopathology was reported as congenital granular cell tumor and this case is discussed based on the current literature because of its rarity.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(3):54-57

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale