Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Travmatik vokal kord paralizisi
 

Travmatik vokal kord paralizisi

Kuzdere M., Uyar Y., Yıldırım G., Kumral T. L., Yurtseven C., Gümrükçü S., Öztürkçü Y.

Boyun çok sayıda önemli yapının yer aldığı bir bölge olduğundan, bu bölgenin travmaları ciddi sorunlar oluşturur. En önemlisi hava yolu tıkanıklığıdır ve hızlı müdahale kritik öneme sahiptir. Vokal kord travmaları künt ve penetran olarak ikiye ayırılır. Künt larengeal travma sonrasında larengeal kartilajda kırıklar, intralarengeal ödem, rekürrens patolojileri ve trakeal hasarlanmalar görülebilir. Burada künt larengeal travma sonrasında intralarengeal hemoraji ve ödeme bağlı vokal kord paralizili bir olguda havayolunun değerlendirilmesi ve tedavisi sunulmuştur.

Traumatic vocal cord paralysis

Kuzdere M., Uyar Y., Yıldırım G., Kumral T. L., Yurtseven C., Gümrükçü S., Öztürkçü Y.

As the neck is a region where many important structures exist, neck trauma creates serios problems. The most of important is airway obstruction and urgent airway is critical. Neck trauma is classified as blunt and penetrating trauma. After blunt trauma to the larynx, laryngeal cartilage fractures, intralaryngeal edeama, recurrent nerve injury and tracheosaphageal injury can be seen. Here, after blunt trauma, airway evaluation and treament of a patient who has vocal cord paralysis due to intralarengeal hemorrhage and edeama is presented.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(4):74-77

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale