Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Bilateral tonsil hipertrofisi ile kliniğe başvuran non-Hodgkin lenfoma olgusu
 

Bilateral tonsil hipertrofisi ile kliniğe başvuran non-Hodgkin lenfoma olgusu

Öztürk M., İla K., Topdağ Ö. D., Buday Ç. M.

Lenfoma, baş boyun bölgesinde skuamöz hücreli karsinomdan sonra en sık görülen neoplazmdır. Tek taraflı tonsil hipertrofisi malignite yönünden şüphe uyandırır ve buna yönelik biyopsi veya tonsillektomi pratikte sıkça uygulanır. Ancak bilateral tonsil tutulumu malignite yönünden minimal şüphe uyandırır ve daha çok enfeksiyona bağlı olduğu düşünülür. Buna bağlı olarak tanının konulması gecikebilir. Bilateral tonsil tutulumuyla seyreden lenfoma olgusu çok nadirdir. Bu makalede bilateral tonsil hipertrofisi ile başvuran 2 non-Hodgkin lenfoma olgusu sunulmuştur.

Non-Hodgkin lymphoma presenting with bilateral tonsillar hypertrophy: A case report

Öztürk M., İla K., Topdağ Ö. D., Buday Ç. M.

Lymphoma is the second most common neoplasm of the head and neck after squamous cell carcinoma. Unilateral tonsillar hypertrophy arouse suspicion of malignancy and biopsy or tonsillectomy is common practice for it. But bilateral tonsillar involvement arouse suspicion minimally and considered to be due to infection. Accordingly, establishment of the diagnosis may be delayed. Bilateral tonsillar involvement is very rare in lymphomas. In this article, two non-Hodgkin lymphoma presenting with bilateral tonsillar hypertrophy is discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(4):78-80

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale