Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
 

Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği

Çerçi U., Bozdemir E., Uyar S. İ., Öncel G., Karaarslan S.

Laringosel laringeal ventrikül sakkülünün havayla dolu dilatasyonu veya herniasyonu olup larinksin nadir rastlanan benign bir lezyonudur. Laringosel tanılı olguların yaklaşık %16’sında skuamöz hücreli karsinom eşlik etmektedir. Larinks kanserlerinde prognozu belirleyen en önemli faktörlerden biri olan boyun metastazları, özellikle enfekte olmuş laringosel ile karışabilmektedir. Larinx ca ve boyunda kitle tanısıyla refere edilen 60 yaşındaki olgu sunulmuş ve tartışılmıştır.

Assocation of the larynx carsinom and laryngocele

Çerçi U., Bozdemir E., Uyar S. İ., Öncel G., Karaarslan S.

Laryngocele is a lesion being filled dilatation of laryngeal ventricle saccule with air or herniation seen rarely for the larynx. In about 16% of the cases with the diagnosis of laryngocele, squamous cell carcinome accompanies. In larynx cancers, one of the most important factors determining the prognosis being neck metastatis can be confused with infected laryngocele. 60-years old case referred with the diagnosis of mass in the neck and larynx ca was presented and discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(4): 84-87

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale