Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Larengeal hamartom: Olgu sunumu
 

Larengeal hamartom: Olgu sunumu

Eyibilen A., Aladağ İ., Gürbüzler L., Soyalıç H., Köseoğlu D. R.

Hamartom larenksin nadir görülen benign bir malformasyonudur. Klinik ve histopatolojik bulguları sıklıkla larenksin diğer benign kitleleri ile karışır. Kırkbeş yaşında erkek hasta kliniğimize uzun süredir var olan ses kısıklığı ve ara ara olan kuru öksürük şikayeti ile başvurdu. Fiziksel muayenede sağ ventriküler bantta sınırları net ayırt edilmeyen mukozal kabarıklık dışında bulgu yoktu. Eksize edilen kitlenin histopatolojik incelemesi kondroid hamartom olarak değerlendirildi. Bu olgunun sunulmasındaki amaç larenksin nadir görülen benign kitlelerine dikkat çekmektir.

Laryngeal hamartoma: A case report

Eyibilen A., Aladağ İ., Gürbüzler L., Soyalıç H., Köseoğlu D. R.

Hamartoma is a rare benign malformation of the larynx. Clinical and histopathological findings of the larynx is often confused with other benign masses. Forty-five-year-old male patient with long-standing intermittent hoarseness and dry cough was admitted. The boundaries are not clearly distinguished from the physical examination, the right ventricular band did not have signs outside the endolaryngeal lesion. Histopathological examination of the excised mass was evaluated as chondroid hamartoma. The purpose of presenting this case to draw attention to the larynx are rare benign masses.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(4):88-91

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale