Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
 

Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma

Değer K., Başaran B., Kanlıada D., Mete Ö.

Miksoma oldukça nadir görülen benign mezenkimal bir tumor olup, baş boyun bölgesinde en sık olarak mandibula ve maksillada oluşur. Larengeal miksoma ise oldukça nadir olup sıklıkla vocal kord polibi olarak yanlış tanı alır. Bu yazıda 3 yıldır devam eden ses kısıklığı şikayetiyle başvuran ve sağ kord kaynaklı intrakordal kist ön tanısı alan 42 yaşında bayan miksoma olgusu sunulmuştur.

Laryngeal myxoma mimicking intracordal cyst

Değer K., Başaran B., Kanlıada D., Mete Ö.

Myxoma is a rare benign mesenchymal tumor, and occurs most commonly in the mandible and maxilla in the head and neck region. Myxoma of the larynx is extremely rare and is frequently misdiagnosed as a vocal polyp. We report a myxoma arising from the right vocal fold presented with a 3 years history of intermittent dysphonia in a 42-year-old female who was pre diagnosed as an intracordal cyst.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(2):26-27

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale