Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların işitme üzerine etkileri
 

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların işitme üzerine etkileri

Ayçiçek A., Dereköy F. S., Güçlü O., Duman K., Sargın R., Kavuncu V.

Amaç: Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ), kronik inflamasyona bağlı durumlarda uzun süre ve yüksek dozda kullanılırlar. Bu ajanların ototoksik özelikleri bilinmektedir. Literatüre bakıldığında, asetil salisilik asit (ASA) ve kininin ototoksik özellikleri ile ilgili daha fazla sayıda araştırmayla karşılaşılır. Çalışmamızda, ASA ve kinin dışındaki NSAİ kronik kullanımının işitme üzerine etkileri incelendi. Yöntem: Kas iskelet sistemine ait patoloji için kronik ilaç kullanımına başlanan 23 hastada ilaç kullanımı öncesi ve sonrası saf ses odyometri ve otoakustik emisyon ölçümleri yapıldı. Bulgular: Odyometri sonuçları, frekansları dikkate alınarak karşılaştırıldı ve 10 dB’den fazla kayıplar anlamlı olarak kabul edildi. Düşük frekanslarda (250, 500, 1000 Hz) istatistiksel olarak anlamlı bir kayıp gözlenmedi (p>0.05). 8000 Hz’de 12 kulakta (%26), 4000 Hz’de 9 kulakta (%19.5), 2000 Hz’de ise 6 kulakta (%13) anlamlı bir kayıp mevcuttu (p<0.05). İşitme üzerine etkilerin elektrofizyolojik olarak incelenmesi için uygulanan otoakustik emisyonlarda ise sadece 2 kulakta başlangıçta emisyonları mevcutken sonrasında alınamadı. Sonuç: Diklofenak potasyum, etadolak, meloksikam ve diflunisal türü NSAİ’ın ototoksik etkileri gözlenmektedir. Özellikle yüksek frekanslarda işitme kaybı belirgindir. Sık tercih edilen ve uzun süreli olarak kullanılan bu ilaçların takibinde işitme kaybı göz önünde tutulması gereken önemli bir yan etkidir.

Effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on hearing

Ayçiçek A., Dereköy F. S., Güçlü O., Duman K., Sargın R., Kavuncu V.

Objectives: Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) use with high dose and long time for chronic inflammation. It was well known that these drugs have ototoxic effects. The more study about ototoxic effects of acetyl salicylic acid (ASA) and quinine has been at the literature. In this study, the effects to hearing of NSAID except ASA and quinine were evaluated. Methods: Twenty-three patients with started chronic medication for the pathology of muscle-skeleton system were included the study. Pure tone audiometry and otoacoustic emissions were made in the beginning and a month after using dugs. Results: Audiometric findings were compared by considering frequency scale and the hearing loss over 10 dB was accepted significant. At the low frequencies (250, 500, 1000 Hz) were not observed any statistically significant change (p>0.05). There was a significant hearing loss at 12 ear (26%) in 8 kHz, 9 ear (19.5%) in 4 kHz, 6 ear (13%) in 2 kHz (p<0.05). Conclusion: After using the medication emissions of only two ears were lost. NSAID like diclofenac potasium, etadolac, meloxicam ve diflunisal have ototoxic effects and especially high frequencies are affected. In our opinion if clinicians prefer NSAİD especially for long term and high dose, they must be careful for ototoxicity.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(1):1-4

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale