Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle: Primer hidatik kist
 

Boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle: Primer hidatik kist

Bakır S., Gül A., Özbay M., Kırış V., Agüloğlu B., Avcı Y.

Hidatik kist hastalığı (ekinokokkozis), Echinococcus granulosus adlı tenyanın larvalarının neden olduğu parazitik bir enfestasyondur. Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu kırsal kesimlerde ve köpek besleme alışkanlığının bulunduğu insan topluluklarında sık görülür. Hem hayvanları hem de insanları etkileyen bir hastalıktır. İnsanlar, tenya yumurtasının kontamine su, gıda ve yeşil sebzeler ile oral yoldan kazara alınması ile ya da ana konak ile doğrudan temas yoluyla enfekte olabilirler. Tedavide cerrahi "altın standart" olarak kabul edilmektedir. Benzimidazol türevleri cerrahi yapılamayacak olgularda ya da cerrahi sonrası rekürrensleri önlemek için kullanılır. Kist hidatik genellikle karaciğer ve akciğerde görülmekle beraber, vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilir. Ülkemiz gibi ekinokokkozisin endemik olduğu yörelerde bile baş-boyun bölgesinin hidatidozisi oldukça nadir olup, çok az olgu bildirilmiştir. Bu yüzden boyunda kitle ile gelen hastada bu hastalık genellikle ayırıcı tanıda akla gelmez. Bu olgu sunumunda, 42 yaşında ve hayvancılıkla uğraşan bir erkek hastada teşhis edilen ve nadir yerleşim gösteren lokalizasyonu ile büyük boyutlara ulaşmış bir boyun hidatik kisti olgusu sunulmaktadır.

A rare mass in the neck region: Primary hydatid cyst

Bakır S., Gül A., Özbay M., Kırış V., Agüloğlu B., Avcı Y.

Hydatid disease is a common parasitic infestation caused by the parasite Echinococcus granulosus. It is a serious health problem most frequently encountered in rural areas where domestic livestock- raising is common. Humans can be infected accidentally through oral ingestion of tapeworm eggs with contaminated water, food, and green vegetables or direct contact with host. It affects both animals and humans. Complete surgical excision is the gold standard treatment for hydatid cyst. Postoperative medical treatment with antihelminthic drugs (benzimidazole derivatives) are frequently combined with surgical treatment to prevent recurrence of disease and high-risk contamination. Although hydatid cysts usually involve in liver and lungs, less frequently may occur in any area of the body. A hydatid cyst occurrence in the head and neck area is extremely rare. So this disease does not usually come to mind. Therefore in this case, we wish to draw attention to possibility of the hydatid disease in the neck. For this reason, we present an unusual case of primary hydatid cyst located in the neck region in a 42-year-old male patient, who engaged in livestock.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(1):12-14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale