Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Nadir görülen bir olgu: Postauriküler pilonidal sinüs olgusu
 

Nadir görülen bir olgu: Postauriküler pilonidal sinüs olgusu

Gürsel A . O., Somay A., Deveci H.S., Habeşoğlu E.T., Karataş C.

Latince kıl anlamına gelen ‘PİLUS’ ve yuva anlamına gelen ‘Nİ-DUS’ kelimelerinden türetilen pilonidal sinüs sakrokoksigeal bölgenin sık karşılaşılan kronik bir hastalığıdır. En sık sakrokoksigeal alanda görülmesine rağmen aksillada, inguinal bölgede, umbilikusta, boyunda, skalpta ve hatta parmak aralarında da görüldüğü bildirilmiştir. Bizim vakamızda 6-7 aydır kulak arkasında şişlik şikayeti ile tarafımıza başvuran 18 yaşında kadın hasta sunuldu. Preoperatif muayanesinde sağ postaurikuler bölge superiorunda yaklaşık 2 cm çaplı, hipermik görünümlü,yumuşak kıvamlı, mobil, ağrısız kitle mevcuttu. Kitle genel anestezi altında total olarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu pilonidal sinüs olarak raporlandı. Hastanın postoperatif takiplerinde sıkıntısı olmadı. Olgu; yerleşim yeri açısından literatür ışığında tartışıldı.

An unusual case: postauricular pilonidal sinus

Gürsel A . O., Somay A., Deveci H.S., Habeşoğlu E.T., Karataş C.

Pilonidal sinus is a cronic disease of sacrococcygeal area that is created by mixing "pilus" which is meaning bristle and "nidus" which is meaning nest in Latin. Although it is most frequently seen at sacrococcygeal area; it’s also seen at axilla, inguinal area, umblicus, neck, scalp and betveen fingers. In this case 18 years old female patient that came to us with puffiness behind ear for the last 6-7 month is presented. In the preoperative survey there was a hyperemic, soft, mobile, painless mass at the right postauricular area. That mass is excised totally under general anesthesia. It’s reported pilonidal sinus after histopathologyc investigation. The patient did not have any trouble in postoperative period. Case is discussed by the side of location in the light of past literatures.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(2):32-34

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale