Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu
 

Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu

Arbağ H., Azgın İ., Varsak K. Y., Yücel H.

Fibrosarkomlar mezodermal kökenli olan larenksin nadir görülen tümörlerindendir. Etyolojide radrasyona maruz kalma suçlanmaktadır. Tanıda patolojik inceleme ve immünohistokimyasal boyamalar önemli yer tutmaktadır. Esas tedavisini cerrahi tedavi oluşturmakla birlikte yüksek grade tümörler, cerrahi sınır pozitif olması, büyük kitleler (>5 cm) ve tekrarlayan tümörlerde adjuvan radyoterapi ve kemoterapi önerilmektedir. Yirmi üç yaşında erkek hastada laringeal fibrosarkom görülmüş olup nadir görülmesi sebebiyle bu çalışmada tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Laryngeal fibrosarcoma: a case report

Arbağ H., Azgın İ., Varsak K. Y., Yücel H.

Fibrosarcomas are the uncommon mesodermal origin tumors of the larynx. Radiation exposure are blamed in the etiology. Pathological examination and immunohistochemical staining plays an important role in diagnosis. Mainly treatment beside surgical treatment; adjuvant radiotherapy and chemotherapy is recommended causing high-grade tumors, positive surgical margins, large masses (>5 cm), and recurrent tumors. Twenty-three years-old male patient was seen in laryngeal fibrosarcoma; diagnosis and treatment options are discussed in this study because of its rarity.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(2):35-37

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale