Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Nazofaringeal dermoid kist: Olgu sunumu
 

Nazofaringeal dermoid kist: Olgu sunumu

Yücel A., Demir H., Özer B., Varsak K. Y., Yeşildemir S. H.

Dermoid tümörler ektoderm ve mezoderm yapraklarından oluşan bir teratom çeşidi olup baş boyun bölgesinde oldukça nadir rastlanan tümörlerdir. Genellikle saplı düzgün yüzeyli üzerinde deri ekleri bulunabilen lezyonlar olup lokalizasyona ve boyuta göre intermittan öksürük ve disfajiden solunum sıkıntısına kadar çeşitli semptomlarla prezente olurlar. Bizim çalışmamızda nazofarinkste nadir olarak rastlanan boğazda takılma hissi ve yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran 28 yaşında bir erkek hastada görülen nazofarengeal dermoid kist olgusu ve tedavi metodları literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Nasopharyngeal dermoid cyst: case report

Yücel A., Demir H., Özer B., Varsak K. Y., Yeşildemir S. H.

Dermoid tumors that take origin from ectoderm and mesoderm laminas, are a kind of teratoma and very rare tumors of the head and neck region. In general these lesıons are stemmed, smooth surfaced, found on skin appendages and present with sympthoms ranging from intermittent cough and dysphagia to respiratory distress according to it’s location and size. In our study we reported a nasopharyngeal dermoid cyst case in a 28-years-old male patient which is rarely encountered for nasopharynx and we also discussed the treatment methods along with literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(2):38-40

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale