Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Intramasseter hemanjiom
 

Intramasseter hemanjiom

Doğan R., Korkut Y. A., Eren B. S.

Hemanjiomlar damarsal oluşumlar olup vucudun herhangibir yerinden kaynaklanabilmektedirler. İskelet kasından köken alan hemanjiomlar tüm hemanjiomların %1’den azını oluşturur. Ender görüldüklerinden tanı konulmasıda zordur. Bundan dolayı tedavidede zorluklar yaşanmaktadır. Bunun sonucunda yetersiz rezeksiyon ve fasial sinir zedelenmesi gibi riskler ile karşılaşılmaktadır. Olgumuz 47 yaşında bayan bir hastadır. Olgumuzda operasyon öncesi rutin incelemeleri yapmamıza rağmen, postoperatif histopatolojik incelemeye kadar gerçek tanısı konulamayan bir intramusküler hemanjiom vakası literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Intramuscular hemangiom

Doğan R., Korkut Y. A., Eren B. S.

Hemangiom are vascular formations in the body and develop from any site. Hemangiomas originate from skeletal muscle accounts for less than 1% of all hemangiomas. Skeletal muscle hemangiomas are seen rarely so that difficult to diagnose. Therefore, difficulties experienced in the treatment. As a result, to encounter risks such as inadequate resection and facial nerve injury. Case is a 47 years old female patient. In our case, although we do routine examination before the operation, as real as postoperative histopathologic examination undiagnosed case of an intramuscular hemangioma discussed with literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(3):46-49

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale