Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Peritonsiller apse ile gelen diffüz büyük B hücreli lenfoma
 

Peritonsiller apse ile gelen diffüz büyük B hücreli lenfoma

Tuğrul S., Eren S. B., Doğan R.

Baş ve boyun bölgesindeki lenfomalar en sık Waldeyer halkasında lokalize olur. Bunlar arsında en sık görüleni B hücreli non-Hodgkin lenfomalardır. Tonsil tutulumu gösteren non-Hodgkin lenfomalarda ortalama hasta yaşı 59 olarak bildirilmiştir. Tonsiller tutulum gösteren lenfoma hastalarında klinik bulgular; boğaz ağrısı, tonsil büyümesi, yutma güçlüğü, boyunda kitle varlığı ve işitsel yakınmalardır. Olgumuzda 32 yaşında bayan hasta peritonsiller apse kliniği ile başvurmuştur. Şüpheli görünümden dolayı antibiyoterapi sonrası tonsillektomi uygulanmıştır. Patoloji sonucu difüzz büyük hücreli B lenfoma gelmiştir. Erken yaşta tonsil tutulumu olup peritonsiller apse ile prezente olan olgular ile nadiren karşılaşılmaktadır.

Diffuse large B-cell lymphoma that comes with peritonsillar abscess

Tuğrul S., Eren S. B., Doğan R.

The head and neck lymphomas are localized the most common in Waldeyer ring. These are include the most common B-cell non-Hodgkin’s lymphomas. Tonsillar involvement of non-Hodgkin’s lymphoma have been reported showing the average patient age of 59. Clinical findings in patients with tonsillar lymphoma involvement; sore throat, tonsillar enlargement, difficulty in swallowing, neck mass presence and visual complaints. This case, 32-year-old female patient presented with peritonsillar abscess. We performed tonsillectomy because of suspected the view. Pathologic examination revealed diffuse large cell B lymphoma has. B-cell non-Hodgkin’s lymphoma with Peritonsillar abscess and an early age presenting with tonsillar involvement was not found in another case in the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(3):50-53

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale