Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı: İki olgu sunumu
 

Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı: İki olgu sunumu

Demirci M., Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Güçer H.

Boyun lateralindeki kistik kitlelerin en sık sebebi; genç erişkinlerde brankiyal kleft kistleridir. Ancak, boyun lateralinde saptanan kistik kitleler, nadir de olsa okült tiroid karsinomların ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Makalede, kliniğimize boyun lateralinde kitle ile başvurmuş, brankial kleft kisti ön tanısı ile opere edilmiş, fakat postoperatif patolojik inceleme sonucu papiller tiroid karsinom kistik metastazı tanısı almış 2 olgu literatür eşliğinde sunulmuştur. Brankial kleft kisti ön tanısı ile operasyon planlanan hastalarda, okült tiroid papiller karsinom kistik metastazının da akılda tutulması ve bu açıdan preoperatif hastaların daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Cystic nodal metastasis of thyroid papillary carcinoma mimicking branchial cleft cyst: Two case reports

Demirci M., Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Güçer H.

Lateral cervical cystic masses of younger adult patients are most commonly branchial cleft cysts. Notwithstanding, lateral cervical cystic masses rarely could be the first sign of ocult thyroid carcinoma. In this paper we reported two cases, whom preoperative clinical diagnosis were branchial cleft cysts and than postoperative pathological diagnosis were metastatic cyst of thyroid carcinoma. Differential diagnosis of metastatic thyroid carcinoma must be carefully considered and much care must always be taken preoperativly in the evaluation of lateral cervical cystic masses.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(4):78-80

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale