Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Yatış Pozisyonu ve Vücut Kitle İndeksinin Uyku Apnesinin Ağırlığı Üzerine Etkileri
 

Yatış Pozisyonu ve Vücut Kitle İndeksinin Uyku Apnesinin Ağırlığı Üzerine Etkileri

Kayhan F. T., Sayın İ., Yazıcı Z.M.

Amaç: Polisomnografide tıkayıcı tipte uyku apnesi saptanan olguların yatış pozisyonu ve vücut kitle indeklerinin uyku apnesine etkisinin incelenmesi planlandı. Yöntemler: Tıkayıcı tipte uyku apnesi saptanan apne-hipopne indeksi (AHİ) >5 51 erişkin olgunun uyku çalışmaları geriye dönük olarak incelendi. Olgular vücut kitle indekslerine göre obez vücut kitle indeksi (VKİ) >30 kg/m2 ve obez olmayan (VKİ<30 kg/m2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca yatış pozisyonları da supin ve supin olmayan (prone, sağ yan, sol yan) olarak iki grupta incelendi. Olguların total apne-hipopne indeksleri (AHİ), AHİ’lerinin yatış pozisyonu ve VKİ ile ilişkisi, REM ve non REM uykusundaki AHİ’leri değerlendirildi. Bulgular: Olguların %90’ı erkek olup ortalama yaşları 46.75±10.93’dü. Toplam uyku süresi 366.49±62.50 dakika idi. Ortalama AHİ 33.97±25.45’dir. Ortalama VKİ 31.17±5.76 kg/m2 idi. İstatistiksel olarak obez ve obez olmayan gruplar arasında AHİ, yaş ve yatış pozisyonları açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Uyku evreleri açısından obez ve obez olmayan grupların; supin ve supin olmayan pozisyonlarındaki AHİ NREM’de farklılık göstermemekte fakat REM’de AHİ’leri kötüleşmekte idi. Bütün olguların AHİ’leri supin pozisyonda daha kötüleşmekte olduğu saptandı (p<0.05-0.01). Sonuç: Tüm tıkayıcı tipte uyku apnesi saptanan olguların apneleri supin pozisyonda kötüleşmekte olduğu ancak obezitenin bu duruma ek bir katkısı olmadığı gözlemlendi. Bir diğer açıdan da tüm olguların AHİ’leri yatış pozisyonlarına ve uyku evrelerine göre değişmemekle birlikte obez olguların AHİ’lerinin REM peryodunda daha kötüleştiği saptandı.

Effect of Sleep Position and Body Mass Index on Severity of Sleep Apnea

Kayhan F. T., Sayın İ., Yazıcı Z.M.

Objective: To examine the effects of sleep position and body mass index on obstructive events in adults with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Methods: The sleep studies of 51 adults with OSAS (apnea-hypopnea index >5/h) were retrospectively evaluated. The study population was classified into obese (body mass index (BMI) >30 kg/m2) and non-obese (BMI<30 kg/m2) subjects. Sleep positions were classified as supine and non-supine (prone, left lateral, right lateral). Data on total obstructive apnea-hypopnea index (AHI), AHI by position, AHI by BMI, rapid eye movement (REM) and non-REM sleep AHI, and REM and non-REM sleep AHI by position were evaluated. Results: The mean age was 46.75±10.93 years and 90% of subjects were males. Total sleep time was 366.49±62.50 minutes. The mean AHI was 33.97±25.45. The mean BMI was 31.17±5.76 kg/m2. There was no significant difference between the obese and non-obese groups’ age and AHI (p>0.05). There was no statistically significant difference between non-obese cases and the supine and non-supine values of the obese subjects (p>0.05). There was no difference in the AHI index in the obese and non-obese group in the supine and non-supine position and in NREM periods (p>0.05). The AHI was worse in REM periods. The AHI was worse in all obese and non-obese subjects in the supine position (p<0.05-0.01). Conclusion: In OSAS the AHI was higher in the supine position. Obesity had no additional effect. On the other hand in all subjects while REM, NREM, AHI situations were indifferent, obese subjects AHI index in REM period is worsen.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51-1 7-9

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale