Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Gürültüden İşitsel Etkilenmede Yönetmeliklerin Rolü ve Kişisel Korunma Yöntemleri
 

Gürültüden İşitsel Etkilenmede Yönetmeliklerin Rolü ve Kişisel Korunma Yöntemleri

İlgürel N.

Gürültülü üretim yerlerinin başında gelen sanayi kuruluşlarında karşılaşılan gürültüler, üretimin özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle yüksek düzeyli gürültülerdir. Sanayi kuruluşlarında üretimden kaynaklanan gürültülerin denetlenmesi işçi sağlığı yönünden olduğu kadar iş verimi ve iş güvenliği açısından da önem taşımaktadır. Genel olarak gürültü denetiminde en etkili önlem gürültünün öncelikle kaynağında denetlenmesidir. Bunun olanaksız ve/ya da yetersiz olduğu durumlarda yayılma ortamında azaltılmaya çalışılması önem taşımaktadır. Gürültünün ortaya çıktığı kaynakta ve yayılma ortamında istenen düzeyde azaltılamadığı durumlarda ise alıcıda önlem alınması gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde yürürlükte olan "Gürültü Yönetmeliği", gürültülü ortamda çalışanları gürültünün zararlı etkilerinden korumayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, "Gürültü Yönetmeliği" nin getirdiği koşullar kısaca ele alınarak çalışanların gürültüden korunmasında önem taşıyan kişisel korunma yöntemlerinden çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve kulak koruyucusu kullanılması konularına yer verilmiştir.

Regulations Concerning Noise Exposure and Individual Methods of Protection

İlgürel N.

Although noise characteristics in industrial facilities vary according to the type of production, high noise levels are usually common. Noise control in industrial facilities is not only significant from the workers’ health point of view but also from other points of view such as production efficiency and occupational safety. The most effective way to control noise usually involves controlling it at its source. If this is not sufficient or is impossible, attention should turn to the noise propagation pathway. If noise cannot be sufficiently reduced at its source or along its propagation pathway, then the receiver should take precautions. This study investigated the legal consequences of Turkey’s Noise Regulation, which aims to protect industrial workers in noisy environments from the hazardous effects of noise. It mainly covers topics related to individual methods of protection against industrial noise such as the limitation of working hours according to noise exposure and the use of hearing protectors.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51-1 23-29

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale