Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği
 

Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği

Yiğit Ö., Taşkın Ü., Acıoğlu E., Gör A.P., Şişman S. A.

Amaç: Pediatrik adenotonsilektomi sonrası morbiditeyi azaltmak için birçok ameliyat tekniği ve ilaç denenmektedir. Ağrının esas tedavisi analjezikler, steroidler ve anesteziklerdir. Ayrıca sukralfat gibi bazı topikal solüsyonlar ağrının azaltılmasında kullanılmıştır. Yöntemler: Çalışmamızda Thermal Welding (TW) yöntemi ile sukralfatın topikal kullanımının pediatrik tonsilektomiye bağlı morbidite üzerine etkisini araştırmayı planladık. Hipotezimiz TW tekniğinin avantajlarını sukralfatın yüzey kaplayıcı etkinliğini kullanarak arttırmaktı. Aileler çocukları gözlemledi ve skorlamayı yaptı. Ağrı skorlaması Yüz Ağrı Skalası kullanılarak post opeartif 1 ve 7. günlerde yutarken, konuşurken ve istirahat halinde iken ağrı için 0’dan 10 kadar puan verildi. Bulgular: Sukralfat grubunda ağrı skorları plasebo grubuna göre belirgin olarak düşüktü. Özellikle 1. ve 3. postoperatif günlerde sukralfat grubunda belirgin bir üstünlük vardı. Sonuç: Çalışmamız sukralfatın çocuklarda postoperatif tonsilektomi morbiditesinin azaltılmasında etkili ve güvenli olduğunu gösterdi.

Efficacy of Sucralfate in the Early Postoperative Improvement of Pediatric Thermal Welding..

Yiğit Ö., Taşkın Ü., Acıoğlu E., Gör A.P., Şişman S. A.

Efficacy of Sucralfate in the Early Postoperative Improvement of Pediatric Thermal Welding Adenotonsillectomy Morbidity Objective: Many surgical techniques and solutions have tried to improve the morbidity of pediatric adenotonsillectomy. Pain is mainly treated with analgesics, steroids and anaesthetics. However, various topical solutions such as sucralfate have been used for pain relief. Methods: We investigated the efficacy of sucralfate together with the TW technique on post-tonsillectomy morbidity in children. Our hypothesis was that the advantages of the TW technique might be improved by the protective coating effect of sucralfate on post-tonsillectomy morbidity. Patients were examined and scored clinically by their parents on the day of the operation and at the end of the day for the next 7 days. Throat pain was estimated by parents using the Faces Pain Scale-Revised from 0 to 10 with 0 representing the absence of pain and 10 maximal pain on postoperative days 1 to 7 while swallowing, speaking and resting. Results: The daily pain scores over the entire 7-day postoperative period were consistently lower in the sucralfate group than in the placebo group. The reduction of throat pain was significantly lower in the sucralfate group compared to the placebo group from the 1st to the 3rd postoperative day. Conclusion: Our study demonstrates that sucralfate is safe and improves post-tonsillectomy analgesia in combination with the TW technique in children.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51-1 15-19

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale