Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Karotidini: Benzer Klinik Tablo, Farklı Radyolojik Bulgular
 

Karotidini: Benzer Klinik Tablo, Farklı Radyolojik Bulgular

Özçelik T., Aydil U.

Karotidini, karotid arter bifürkasyonunda ağrı ile karakterize olan ve palpasyonla hassasiyet dışında anormal bulgunun olmadığı, seyrek rastlanan bir durumdur. Böyle bağımsız bir olgunun varlığı genellikle şüphelidir ancak son yıllarda bu hastalığın bazı radyolojik ve histolojik kanıtları yayınlanmıştır. Karotidinin oluşum nedeni kesin olarak bilinmemektedir ancak kendi kendini sınırlayan bir enflamasyon sonucu oluştuğu ve bir vaskülit türü olabileceği düşünülmektedir. Tedavi konservatiftir ve antienflamatuar ilaçlar etkilidir. Bu yazıda, benzer klinik tabloya sahip olan ancak farklı radyolojik bulguların olduğu üç karotidini hastası bildirilmektedir.

Carotidynia: Similar Clinical Picture, Different Radiological Findings

Özçelik T., Aydil U.

Carotidynia is an unusual condition that is characterized by pain at the carotid artery bifurcation without any abnormality except for tenderness on palpation. The independent existence of this entity is generally doubted. Recently, some radiological and histological clues to this disease have been reported. Although the exact cause of carotidynia is unknown it is thought that this entity is a self-limiting inflammatory process and may be a subset of vasculitis. Treatment is conservative and anti-inflammatory drugs are effective. In this paper, we report three carotidynia patients with similar clinical features but different radiological findings.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51-1 34-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale