Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Dil Hemanjiyomunun Lazer Fotokoagülasyonu: Olgu Sunumu
 

Dil Hemanjiyomunun Lazer Fotokoagülasyonu: Olgu Sunumu

Özturan O., Tuğrul S., Doğan R., Özücer B., Eren B. S.

İki dilde hemanjiyom vakasının ve diyod lazer fotokoagülasyonuyla etkin tedavisinin sonuçlarının sunumu. Otuz beş yaşında kadın hasta dilinde 20x30 mm’lik mor renkli lezyonla başvurdu. Anamnezde 15 aydır lezyonun dental travmayla büyüme hikayesi mevcuttu. Kırk beş yaşında kadın hasta dilinin sağ lateralinde 21x25 mm’lik lezyonla başvurdu. Lezyon 8 aydır dental travmayla minör rahatsızlık vermekteydi. Lezyonlar mikroskop lam üzerinden uygulanan diyod lazer ile fotokoagüle edildi. Operasyonlar kanamasız ve süre olarak yaklaşık 15 dakikaydı; her iki hasta da ilk postoperatif günde taburcu edildi. İlk postoperatif haftada minimal ödem ve cerrahi sahada kabuklanma oluştu. Bir aylık takip sonunda cerrahi sahanın rezidü skar görüntüsü olmadan iyileştiği görüldü. Hasta memnuniyeti minimal morbiditeyle sağlandı. Düşük morbidite, yüksek hayat kalitesi ve kozmetik açıdan tatmin edici hasta memnuniyeti hastalar açısından tercih sebebiydi. Lazer fotokoagülasyonu bu tip lezyonların tedavisinde tercih edilebilecek bir tedavi yöntemidir.

Laser Photocoagulation of Tongue Hemangioma: Case Report

Özturan O., Tuğrul S., Doğan R., Özücer B., Eren B. S.

This report describes two cases of tongue hemangioma and shows the effectiveness of photocoagulation with diode laser. A thirty-five year-old female patient with a tongue hemangioma measuring 20x30 mm was referred. The lesion had been present for 15 months and the patient reported a gradual enlargement with dental trauma. A forty-three year-old female patient had a tongue hemangioma measuring 21x25 mm. The lesion was located on the right lateral side of her tongue and had caused minor discomfort with dental trauma for the previous 8 months. Lesions were surgically photocoagulated with a diode laser applied through a glass microscope slide. The procedures lasted 15 minutes and the patients were discharged on the first postoperative day. Minimal swelling and crusty scarring occured during the first postoperative week. After one month, the operative sites healed without any residual scarring. Patient satisfaction was achieved with minimal morbidity. Lower morbidity, minimal patient discomfort and satisfactory aesthetic results are favorable for the patients. Laser photocoagulation is promising as the treatment of choice for such lesions.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51-2 60-62

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale