Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Total Tiroidektomi Sonrası Kalan Bakiye Tiroid Dokusunun Yeri ve Miktarı
 

Total Tiroidektomi Sonrası Kalan Bakiye Tiroid Dokusunun Yeri ve Miktarı

Yiğit Ö., Taşkın Ü., Sarwar E.A., Şişman A.S., Sağer S., Cermik F. T., Cermik F. T.

Amaç: Ekstrakapsüler tiroidektomili hastalarda tiroid doku kalıntısının sıklığı, miktarı ve yerleşim yerini belirlemek. Yöntemler: Total tiroidektomi yapılan 38 hastanın postoperative dönemde tiroid yatağı ultrasonografi, tiroid sintigrafisi ve tiroid uptake alımı ölçümü ile değerlendirdik ve residüv tiroid doku varlığına baktık. Bulgular: On üç hastada tiroid sintigrafisinde tiroid dokusu tespit edilmedi. On beş hastada minimal tiroid dokusu, 10 hastada ise görülebilir tiroid dokusu tespit edildi. Ultrasonografik incelemede ise sadece 12 hastada tiroid dokusu görüldü. Fakat sintigrafi ile tiroid dokusu tespit edilen hastalarda ultrasonografi ile tiroid dokusu görülmedi. Sonuç: Total tiroidektomi esnasında çoğu hastada minimal tiroid dokusu bırakılmaktadır. Fakat bunların bir kısmı ultrasonografi ile görülmemektedir.

Localization and Amount of Thyroid Remnant in Totally Thyroidectomized

Yiğit Ö., Taşkın Ü., Sarwar E.A., Şişman A.S., Sağer S., Cermik F. T., Cermik F. T.

Objective: To determine the frequency, localization and amount of thyroid remnant in extracapsular thyroidectomized patients. Methods: We postoperatively evaluated the thyroid bed of 38 totally thyroidectomized patients using thyroid scintigraphy, a thyroid uptake study and bilateral neck ultrasonography (US) to determine the extent of residual thyroid tissues. Results: In scintigraphic assessment, thyroid remnant was not seen in the thyroid bed in 13 cases, minimal thyroid remnant was detected in 15 cases, and visible uptake was seen in 10 cases. Ultrasonographic findings revealed the presence of remnant in 12 cases. However, US did not detect all remnant tissues diagnosed by TS. Conclusion: This study demonstrates that minimal thyroid remnant is left in the majority of cases, even after extracapsular total thyroidectomy, especially in the upper and middle zones.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51-2 53-56

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale