Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 

Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Kanlıkama M., Durucu C., Baysal E., Çelenk F., Karataş Z. A., Tümüklü K.

Amaç: Bu çalışmanın amacı bilateral vokal kord paralizili (BVKP) hastalarda posterior unilateral transvers kordotominin yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntemler: Bu çalışmaya 2007 ve 2012 yıllarında posterior unilateral transvers kordotomi yapılan BVKP’li 19 hasta dahil edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif yaşam kalitesi Kısa Form-36 (SF-36) yaşam kalitesi anketi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Bilateral vokal kord paralizisinin nedeni 18 hastada tiroid cerrahisi idi. Bir hastada BVKP idyopatikti. Posterior kordotomi için 12 hastada soğuk bıçak, yedi hastada karbondioksit (CO2) lazer kullanıldı. Bir hastada trakeotomi gerektiren akut üst havayolu tıkanıklığı gelişti. Diğer hastalarda önemli bir komplikasyon görülmedi. Postoperatif dönemde yaşam kalitesi anketi altölçek skorlarının tamamında istatistiksel olarak anlamlı düzelme bulundu (p<0,05). Sonuç: Soğuk bıçak veya CO2 lazer kullanılarak yapılan unilateral posterior transvers kordotomi güvenilir bir cerrahi yöntemdir ve BVKP’li hastaların yaşam kalitesini artırır.

The Effect of Unilateral Posterior Transverse Cordotomy on Quality of Life of Patients with Bilateral Vocal Fold ..

Kanlıkama M., Durucu C., Baysal E., Çelenk F., Karataş Z. A., Tümüklü K.

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of unilateral transverse posterior cordotomy on the quality of life of patients with bilateral vocal fold paralysis. Methods: This study included 19 patients with bilateral vocal fold paralysis who underwent unilateral transverse posterior cordotomy between 2007 and 2012. Assessment of preoperative and postoperative quality of life of the patients was performed using the Short Form-36 (SF-36) quality of life survey. Results: The etiology of bilateral vocal fold paralysis was thyroid surgery in 18 patients. It was idiopathic in 1 patient. Cold knife was used in 12 patients and CO2 laser was used in 7 patients for posterior cordotomy. Acute upper airway obstruction developed in 1 patient who required tracheotomy. No other significant complications have been noted. We found a statistically significant improvement in all SF-36 subscale scores postoperatively (p<0.05). Conclusion: Unilateral posterior transverse cordotomy either by using cold knife or CO2 laser is a safe surgical procedure and improves the quality of life of patients with bilateral vocal fold paralysis.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013 51 83-86

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale