Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Epistaksis ve Kemik Destrüksiyonu ile Seyreden Anjiomatöz Antrokoanal Polip: Olgu Sunumu
 

Epistaksis ve Kemik Destrüksiyonu ile Seyreden Anjiomatöz Antrokoanal Polip: Olgu Sunumu

Yiğit Ö., Akpınar M. E., Altundağ A., Önder S. N.

Anjiomatöz polipler yoğun epistaksis ile karşımıza çıkabilen nadir görülen sinonazal kitlelerdir. Anjiomatöz antrokoanal polip, antrokoanal poliplerin nadir görülen bir çeşididir. Tanı ve tedavide klasik antrokoanal poliplere kıyasla daha detaylı değerlendirme gerektirir. Antrokoanal ve anjiomatöz poliplerin her ikisinde de kemik destrüksiyonu beklenmedik bir bulgudur. Kemik destrüksiyonu ve epistaksis bulguları, ayırıcı tanıda inverted papillom, kapiller hemanjiom ve karsinom gibi patolojileri akla getirir. Bu vakada kemik destrüksiyonu bulunan sol taraf anjiomatöz antrokoanal polip nazal endoskopik yaklaşımla total eksize edilerek tedavi edildi. Etkin ek önlemler alınarak, cerrahi esnasında can sıkıcı kanamadan kaçınıldı.

An Angiomatous Antrochoanal Polyp with Epistaxis and Bony Destruction

Yiğit Ö., Akpınar M. E., Altundağ A., Önder S. N.

Angiomatous polyps are rare sinonasal masses and may present with intense epistaxis. Angiomatous antrochoanal polyps are rare variants of antrochoanal polyps, and their diagnosis and management requires more detailed evaluation in respect to classical antrochoanal polyps. In both antrochoanal polyps and angiomatous polyps, bone destruction is an exceptional finding. The signs of bone destruction and epistaxis suggest additional pathologies including inverted papilloma, lobular capillary haemangioma and carcinoma as differential diagnoses. In this case, total excision of a left-sided angiomatous antrochoanal polyp with bone destruction was managed with nasal endoscopic approach. Troublesome intraoperative bleeding was avoided with effective additional measures.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013 51 91-93

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale