Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Osteopetrozise İkincil Gelişen Mandibula Osteomiyeliti: Olgu Sunumu
 

Osteopetrozise İkincil Gelişen Mandibula Osteomiyeliti: Olgu Sunumu

Doğan E., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Durmuşoğlu M.

Osteopetrozis nadir görülen genetik bir kemik displazisidir ve osteoklastların kemik rezorpsiyonu ve yeniden yapılanması işlevlerindeki bozukluğa ikincil gelişir. Mandibula osteomiyeliti, kemikte azalan vaskülariteye bağlı olarak osteopetrozisli hastalarda görülebilen ve tedavisi zor olabilen bir komplikasyondur. Bu çalışmada alt çenede şişlik yakınması ile başvuran ve mandibula osteomiyeliti nedeniyle kliniğimizde tedavi edilen, osteopetrozisli 10 yaşında bir kız çocuğunu sunduk. Literatür bilgileri ışığında osteopetrozisin nadir bir komplikasyonu olan mandibula osteomiyelitine, tanı ve tedavi özellikleriyle dikkat çekmeyi amaçladık.

Osteomyelitis of the Mandible Secondary to Osteopetrosis: A Case Report

Doğan E., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Durmuşoğlu M.

Osteopetrosis is a rare genetic bone dysplasia that develops secondary to defective activity of osteoclasts in bone resorption and remodelling functions. Osteomyelitis of the mandible can be seen as a complication in patients with osteopetrosis because of impaired bone vascularity and its management could be difficult. In this study, we reported a 10-year-old girl with osteopetrosis who presented with jaw swelling and was treated for osteomyelitis of the mandible in our department. Based on the current literature, we pointed to osteomyelitis of the mandible, which is a rare complication of osteopetrosis, with diagnostic and therapeutic features.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013 51 98-100

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale