Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Frontal Sinüste Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
 

Frontal Sinüste Yabancı Cisim: Olgu Sunumu

Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Demirhan E., Yalçın Y., Gümüşsoy M.

Frontal sinüste yabancı cisim oldukça nadir görülür ve hastaların çoğu maksillo-fasial travma ile ilişkilidir. Altmış sekiz yaşında kadın hasta kliniğimize sol burun tıkanıklığı ve sol frontal baş ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Endoskopik muayenede sol orta meatusta polipoid kitle saptandı. Bilgisayarlı tomografide sol frontal sinüste havalanma kaybı ve özellikle ön etmoid hücrelerde yumuşak doku dansitesi gözlendi. Hastanın özgeçmişinde, 1998 yılında beyin cerrahisi bölümünde sol frontoparietal lob benign tümörü nedeniyle operasyon öyküsü dışında başka bir özellik yoktu. Hastaya genel anestezi altında endonazal girişim ile sol frontoetmoidektomi ameliyatı uygulandı. Histopatolojik inceleme "bone-wax" olarak rapor edildi. Üçüncü ayda yapılan kontrolünde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. Nadir görülen bu olgu, klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde, frontal sinüsten çıkarılan yabancı cismin görüntüleriyle sunulmuştur.

Foreign Body in Frontal Sinus: Case Report

Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Demirhan E., Yalçın Y., Gümüşsoy M.

A foreign body in the frontal sinus is extremely rare and most cases are related to maxillo-facial trauma. Sixty eight year-old female patient was admitted to our clinic with left nasal obstruction and left frontal pain. A polypoid mass was detected at the left middle meatus by endoscopic examination. Loss of frontal sinus aeration and soft tissue density, especially at the anterior ethmoid region, were observed in the computed tomography scans. The history of the patient was unremarkable except for a neurosurgical operation due to a benign frontoparietal tumour in 1998. Fronto-ethmoidectomy was performed with an endoscopic transnasal approach under general anaesthesia. The histopathological examination was reported as "bone-wax". The patient had no problem in the 3rd postoperative month. This rare case is presented with clinical and radiological findings and a picture of the foreign body.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51: 123-6

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale