Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Hipofarenksin Radyasyona Bağlı İndüklenen Sarkomu: Olgu Sunumu
 

Hipofarenksin Radyasyona Bağlı İndüklenen Sarkomu: Olgu Sunumu

Karakullukçu M.B., Tan B., Dilci A.

Baş boyun bölgesinde görülen radyasyona bağlı indüklenen sarkom, radyoterapinin uzun dönemde görülen nadir bir komplikasyonudur. Baş boyun tümörlerinin tedavisindeki gelişmeler, sağ kalımın artması ve yaşlanan popülasyonla beraber bu tür sarkomların insidansı gittikçe artmıştır. Radyasyona bağlı indüklenen sarkomların tanı ve tedavisi oldukça zordur ve aynı evrede görülen diğer sarkomlara göre prognazları daha kötüdür. Çoğu vakada tümörün önemli vital yapılara yakın komşuluğu ve multifokal olarak görülmesi tedaviyi oldukça güçleştirmektedir. Bu olgu sunumu, erken evre supraglottik larenks karsinomu için daha önceden radyoterapi almış bir hastada, hipofarenkste görülen post-radyasyon sarkomu ile ilgilidir. Bu metinde, radyoterapinin uzun dönemde görülen bu nadir ancak ciddi komplikasyonunun tanı ve tedavisinde izlenilen yol paylaşılmıştır.

Radiation Induced Sarcoma of Hypopharynx: A Case Report

Karakullukçu M.B., Tan B., Dilci A.

Radiation-induced sarcoma in the head and neck is a long term rare complication of radiation therapy. The incidence of these sarcomas is, however, likely to increase due to progressive aging of the population combined with improved survival in head and neck cancer patients resulting from better treatment regimes. Diagnosis and management of this problem can be extremely challenging and the overall prognosis of radiation-induced sarcoma is worse than other types of sarcomas at a similar stage. Because of the proximity to vital structures and multifocality, management can be extremely difficult in many cases. This is the case of post radiation sarcoma of the hypopharynx radiated for supraglottic laryngeal carcinoma previously. Here, we wish to share the diagnosis and management strategy in these types of late complications after radiation.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51: 131-4

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale