Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Kikuchi-Fujimato Hastalığı
 

Kikuchi-Fujimato Hastalığı

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Ertaş B., Barutçu S. G.

Kikuchi-Fujimato hastalığı (KFH) veya histiositik nekrotizan lenfadenit (HNL); selim, genellikle kendi kendini sınırlayan, 30 yaş altı kadınlarda daha sık olarak rastlanan bir hastalıktır. Olguların büyük kısmı altı aylık bir dönemde düzelir. Hastalık laboratuar ve klinik araştırmalar sırasında tüberküloz lenfadenit, malign lenfoma ve diğer malign ve selim hastalıklar ile benzerlikler gösterebilmektedir. KFH tanısı tutulan lenf nodunun patolojik olarak incelenmesiyle konur. KFH ve Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) klinik ve histopatolojik özellikleri benzerlik gösterdiğinden birbirinden ayırmak bazen oldukça zor olabilir. Ayrıca KFH ve SLE beraberde görülebilmektedir. Kikuchi-Fujimato hastalığı tanısı koyduğumuz 42 yaşındaki bayan hastamızı, nadir olarak görülmesi ve tüberküloz, malign lenf nodu hastalıkları ve SLE gibi tedavileri birbirlerinden dramatik olarak farklı olan hastalıklarla karışabilmesi sebebiyle, literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

Kikuchi Fujimato Disease

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Ertaş B., Barutçu S. G.

Kikuchi Fujimato disease (KFD) also know as histiocytic necrotizing lymphadenitis (HNL) is a benign, self limiting disease, which commonly affects young women under 30 years of age. Most of the cases resolve in a six month period. Laboratory and clinical findings of KFD show similarities with tuberculosis lymphadenitis, mailgn lymphoma, other malign and benign diseases. The diagnosis is established on the basis of histology of lymph node excisional biopsy. The differentiation of KFD from Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) can sometimes be problematic because both can show similar clinical and histological features. Furthermore, KFD has been reported in association with SLE. We report a 42 year old, female patient with Kikuchi Fujimato Disease presenting is rarely seen and diffucult to distinguish from SLE; tuberculosis and malign lymph node disorders with the brief review of literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51: 135-7

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale