Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » İstanbul/Türkiye’deki Değişik Hastane Polikliniklerinde Gürültü Kirliliği
 

İstanbul/Türkiye’deki Değişik Hastane Polikliniklerinde Gürültü Kirliliği

Külekçi M., Yener M., Gültekin E., Develioğlu Ö. N., Şenay N.

Giriş: Bu çalışma değişik devlet hastanelerinin polikliniklerindeki gürültü düzeylerini ölçmek için yapılmıştır. Yöntemler: Beş değişik devlet hastanesinin polikliniklerindeki gürültü düzeyi RadioShack digital ses ölçer ile ölçülmüştür. Ölçümler saat 8:15 ile 16:00 arasında yapılmış ve elde edilen veriler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kılavuzlarındaki değerlerle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Birinci merkezdeki LminA 61±1,73 dB ve LmaxA 80,14±1,34 dB idi. İkinci merkezdeki değerler LminA ortalaması 62,7±1,7 dB ve LmaxA ortalaması 82,42±1,39 dB idi. Üçüncü merkezdeki LminA seviyesi 63,14±2,41 dB ve LmaxA ise 83,57±2,93 dB idi. Dördüncü merkezdeki LminA ortalaması 59,85±1,06 dB, LmaxA ortalaması 74,85±1,34 dB idi. Beşinci merkezde ise LminA seviyesi 59,57±3,5 dB ve LmaxA seviyesi 75,28±2,92 dB idi. En yüksek seviye 3. merkezde ölçülmüştür ancak diğer merkezlerle anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: DSÖ’nün hastane bölgesinde gürültü düzeylerinin gündüz 35-40 dB, gece ise 30-40 dB’i aşmaması gerektiğini bildirmektedir. Türk Gürültü Kontrol Düzenlemesi de gürültü düzeylerinin maksimum 40dB olması gerektiğini bildirmektedir. Çalışmamızda tüm değerler önerilen seviyelerin üzerinde bulunmuştur.

Noise Pollution in Different Hospital Policlinics of İstanbul/Turkey

Külekçi M., Yener M., Gültekin E., Develioğlu Ö. N., Şenay N.

Objective: This study was performed to measure and analyse noise levels measured in different public hospital policlinics. Methods: Noise levels in general policlinics of five different public hospitals were measured by using a RadioShack digital sound level meter. The measurements were made from 8:15 to 16:00 hours. They were recorded and were compared with World Health Organisation (WHO) guidelines for community noise. Results: The average LminA level in Centre 1 was 61±1.73 dB and LmaxA level was 80.14±1.34 dB. The measurements in Centre 2 noted an average LminA level of 62.7±1.7 dB, LmaxA level of 82.42±1.39. The average LminA level in Centre 3 was 63.14±2.41 dB, LmaxA level was 83.57±2.93 dB. The measurements in Centre 4 noted an average LminA level of 59.85±1.06 dB, LmaxA level of 74.85±1.34. The average measurements in Centre 5 were 59.57±3.5 dB for LminA, 75.28±2.92 dB for LmaxA. The highest noise levels were recorded in Centre 3, but the difference was not statistically significant (p>0.05). Conclusion: The WHO guidelines state that noise levels in hospital areas should be 35-40 dB in the daytime and 30-40 dB in the evening. Turkish Noise Control Regulations also restrict the noise levels to maximum 40 dB. Our results exceed these guidelines at all times.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51: 101-5

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale