Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Nazal Polip Hastalarında Mean Platelet Volüm Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
 

Nazal Polip Hastalarında Mean Platelet Volüm Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması

Akoğlu E., Arlı C., Akbay E., Çevik C., Yengil E., Gülmez İ. M.

Amaç: Nazal Polip (NP) Allerjik Rinit (AR) sıklıkla birlikte görülür. Allerjik hastalarda ateroskleroz riskinde artış olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda aterosklerozun bir belirteci olarak kullanılan Mean Platelet Volume (MPV) değerlerini nazal polip hastalarında incelemeyi amaçladık. Yöntemler: Nazal polip tanısıyla fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) yapılan 75 hasta değerlendirildi. Aynı yaş grubundan AR şikayeti olmayan sağlıklı 75 bireyin verileri kontrol gurubu olarak incelendi. Beyaz kan hücresi (WBC), trombosit (PLT), Hemoglobülin (Hb) ve MPV değerleri ayrı ayrı kaydedildi. Bulgular: MPV değerleri nasal polipli hastalarda 7,89±1,02 fL, kontrol hastalarında 8,32±1,42 fL idi. İstatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi. Sonuç: Çalışmamızda sonuç olarak NP hastalarındaki kontrol grubuna oranla MPV değeri düşük tespit edildi.

Comparison of Mean Platelet Volume Values between Patients with Nasal Polyp and Healthy Individuals

Akoğlu E., Arlı C., Akbay E., Çevik C., Yengil E., Gülmez İ. M.

Objective: Nasal Polyp (NP) and Allergic Rhinitis (AR) are frequently seen in common. It has been reported that there is an increase in the risk of atherosclerosis in allergic patients. In our study, we aimed to evaluate Mean Platelet Volume (MPV) values in patients with nasal polyp, which is used as a marker atherosclerosis. Methods: Seventy-five patients who underwent functional endoscopic sinus surgery (FESS) with a diagnosis of nasal polyp were reviewed. Seventy-five age-matched healthy individuals without AR were employed as control group. Values of white blood cell (WBC), platelet (PLT), hemoglobilin (Hb) and MPV were evaluated. Results: MPV values were found to be low in patients with nasal polyp 7.89±1.02 fL compared to control group 8.32±1.42 fL. This finding was statistically significant. Conclusion: It was found that MPV values are significantly low in patients with NP than control group.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51: 106-9

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale