Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » İnvaziv Fungal Sinüzit İle Karışan Sinonazal Ekstranodal Nk/T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
 

İnvaziv Fungal Sinüzit İle Karışan Sinonazal Ekstranodal Nk/T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

Yorulmaz İ., Küçük B., Kubat G., Mülazimoğlu S., Kaygusuz G:

Sinonazal bölge lenfomaları nadir görülürler. En sık görülen formu NK/T hücreli lenfomadır ve bu formun prognozu kötüdür. Sinonazal lenfomalar; başlangıçta nazal obstrüksiyon, rinore, postnazal akıntı, epistaksis gibi benign inflamatuar hastalıklara benzer semptomlar verirler. Bu nedenle tanı çoğunlukla gecikir. Hastalık ilerlediğinde nazal kavite ve komşu yapılarda progresif destrüksiyona bağlı orbital tutulum belirtileri, kranial sinir paralizileri, santral sinir sistemi belirtileri ortaya çıkabilir. Bu makalede, görme azlığı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı yakınmaları ile başvuran ve başlangıçta invaziv fungal rinosinüzit olarak takip edilen ancak cerrahi müdahale sonrasında sinonazal NK/T hücreli lenfoma patolojik tanısı alan 60 yaşındaki bir erkek hastanın klinik, radyolojik, histopatolojik bulguları sunulmuş ve hastalık literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Sınonasal Extranodal Nk/T Cell Lymphoma Mımıckıng Invasıve Fungal Sınusıtıs: A Case Report

Yorulmaz İ., Küçük B., Kubat G., Mülazimoğlu S., Kaygusuz G:

Sinonasal region lymphomas are rarely encountered. Most common form is NK/T cell lymphoma and prognosis of this form is poor. Sinonasal lymphomas usually presents with nasal obstruction, rhinorrhea, post nasal drainage and epistaxis similar to benign inflamatory diseases. For this reason diagnosis mostly delays. When the disease advances due to progressive destruction of nasal cavity and adjacent structures; orbital involment findings, cranial nerve paralysis and central nervous system symptoms may occur. In this article a 60-year-old male patient; misdiagnosed as invasive fungal sinusitis presented with lack of vision, nasal obstruction, nasal drainage; diagnosed after surgical sampling as sinonasal extranodal NK/T cell lymphoma is discussed with clinical, radiological, and histopatological findings with literture review.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013-12 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale