Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Radyoterapi Sırasında ‘‘Carotid Blowout'' Sendromu: Olgu Sunumu Ve Bu Nadir Durumun Gözden Geçirilmesi
 

Radyoterapi Sırasında ‘‘Carotid Blowout'' Sendromu: Olgu Sunumu Ve Bu Nadir Durumun Gözden Geçirilmesi

Hoşal A.Ş., Süslü N., Atay G., Kayahan B., Cabbarzade C., Yazıcı G.

‘‘Carotid blowout'' sendromu (CBS), baş boyun kanserli hastalarda görülen, sık rastlanmayan ancak %40 mortalite ve %60 morbidite oranları ile yüksek riske sahip bir komplikasyondur. CBS üç alt gruptan oluşmaktadır; akut, subakut-yaklaşan ve yavaş-gizli ilerleyen. Subakut-yaklaşan tip CBS'de tekrarlayan ve kendiliğinden duran diffüz kanamalar görülmektedir. Radikal boyun diseksiyonu, faringokutanöz fistül, nüks / rezidü tümör varlığı ve radyoterapi hikayesi CBS için potansiyel risk faktörleridir. Nazofarinks kanserinin oldukça radyosensitif olması nedeniyle primer tedavisi radyoterapidir. Bu yazıda T4N2cM0 evreli nazofarinks kanseri olan, primer radyoteraipinin erken günlerinde subakut - yaklaşan tip CBS gelişerek exitus olan 77 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Carotıd Blowout Syndrome Durıng Radıotherapy: A Case Presentatıon And Revıew Of A Rare Entıty

Hoşal A.Ş., Süslü N., Atay G., Kayahan B., Cabbarzade C., Yazıcı G.

Carotid blowout syndrome (CBS) is an uncommon but a potentially lethal complication with 40% mortality and 60% morbidity, encountered in head and neck cancer patients. CBS has three subtypes; threatened, impending, acute. Impending form is characterized by spontaneously resolving recurrent epistaxis attacs. Radical neck dissection, pharyngocutaneous fistulae, recurrent/ residual tumor and irradiation have been determined as potential risk factors of CBS. Nasopharyngeal carcinoma is highly radiosensitive and its primary treatment is radiotherapy. We report a 77-year-old male patient with T4N2cM0 nasopharyngeal cancer with impending form of CBS diagnosed during the initial days of radiation.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013-12 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale