Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Ventilasyon Tüpünün Orta Kulağa Atılımı (Medial Göçü): 2 Olgu Sunumu
 

Ventilasyon Tüpünün Orta Kulağa Atılımı (Medial Göçü): 2 Olgu Sunumu

Çelik H.

Ventilasyon tüpünün sekonder medial göçü, önceleri iyi pozisyonlanmış halde görülen tüpün, sonradan atılım sürecinde mediale doğru yönlenip orta kulağa atılmasıyla sağlam ve iyileşmiş zar medialinde görülmesi halidir. Bu oldukça nadir görülen bir komplikasyon olup, uzun yapılan miringotomi insizyonuna bağlı olarak tüpün orta kulakta görülmesi durumundan farklı bir olaydır. Bu yazıda 6 ve 7 yaşındaki iki olguda ventilasyon tüp uygulamasından 1,5 yıl ve 3 yıl sonra sağlam timpanik membran gerisinde gözlenen ventilasyon tüp olgusu etiyopatogenez ve tedavi stratejisi açısından literatürle tartışılmıştır.

Extrusıon Of The Ventılatıon Tube Into The Mıddle Ear (Medıal Mıgratıon): Two Cases

Çelik H.

Secondary medial migration of a ventilation tube is medial displacement of a tube initially seen in the correct position, but later seen extruded into the middle ear, medial to a healed, intact tympanic membrane. This is an extremely rare complication and is different from displacement of the tube into the middle ear due to a large myringotomy incision. In this paper, we have discussed 6- and 7-year-old two cases in whom the ventilation tubes were observed behind intact tympanic membranes 1.5 and 3 years after insertion of them. The cases have been discussed in the light of the literature for etiopathogenesis and treatment strategies

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013-12 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale