Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Dudak Kanserlerine Yaklaşım, Güncel Tedavi Yöntemleri ve Rekonstrüksiyon Teknikleri
 

Dudak Kanserlerine Yaklaşım, Güncel Tedavi Yöntemleri ve Rekonstrüksiyon Teknikleri

Eskiizmir G., Tanyeri G.

Dudaklar, yeme-içme, ses çıkarma, konuşma, öpme ve duyguları ifade etme gibi yaşamsal ve sosyal görevleri olan önemli yapılardır. Dudaklarda en sık görülen malign tümör yassı hücreli karsinomdur. Bu tümörün etiyopatogenezinde, güneş ışığı maruziyeti, sigara içme ve kronik irritasyon önemli rol oynamaktadır. Dudak kanserleri ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır ve tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Bu kanserlerin tedavisi planlanırken hastaların operabilite durumu, komorbid hastalıkları ve beklentileri, tümörün evresi, lokalizasyonu, boyutu, derinliği ve karakteristiği dikkatle değerlendirilmelidir. Bu derlemenin amacı, dudak kanserlerinde uygulanan güncel tedavi modalitelerini, tümör evrelemesi ve tedavi planlamasını, cerrahiye bağlı oluşan defektlerin analizini, dudak rekonstruksiyonunun temel prensip ve tekniklerini sunmaktır.

The Management, Current Treatment Modalities and Reconstruction Techniques for Lip Cancer

Eskiizmir G., Tanyeri G.

The lips are important anatomic structures which have phonation, speaking, kissing and expressing emotions. Squamous cell carcinoma is the most common histopathological type of lip cancer. Sun exposure, smoking, and chronic irritation have an important role in the etiopathogenesis. Lip cancers constitute a serious health problem and their treatment requires a multidisciplinary approach. The operability status of patients, comorbid disease and patient expectations, tumor stage, location, size, depth and characteristics should be carefully evaluated while planning the treatment of these cancers. The purpose of this article is to present contemporary treatment modalities in cancers of the lip, tumor staging and treatment planning, analysis of lip defects related to surgery, major principles and techniques of lip reconstruction.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2014; 52: 22-32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale