Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Anjiyografik Embolizasyon ile Tedavisi Sonrası Bilateral Ani Nörosensoriyal İşitme..
 

Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Anjiyografik Embolizasyon ile Tedavisi Sonrası Bilateral Ani Nörosensoriyal İşitme..

Ülkü Ç.H., Yücel A.

Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Anjiyografik Embolizasyon ile Tedavisi Sonrası Bilateral Ani Nörosensoriyal İşitme Kaybı: Olgu Sunumu.. Bilateral ani sensorinöral işitme kaybı nadir bir otolojik acildir ve tüm ani sensörinöral işitme kaybı olgularının %0.44-4.9’una karşılık gelir. Embolizm, vazospazm ve hiperkoagulite gibi sistemik kardiovasküler hastalıklara sekonder mikrovasküler disfonksiyon, idiyopatik olmayan bilateral ani sensörinöral işitme kaybının temel nedenidir. Bu çalışmada, anevrizmal subaraknoid kanama tedavisi için yapılan anjiyografik embolizasyon sonrası gelişen bilateral ani sensörinöral işitme kaybı olgusu nadir bir klinik durum olarak sunulmuştur.

Available.Bilateral Sudden Sensorineural Hearing Loss after Treatment of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage..

Ülkü Ç.H., Yücel A.

Available.Bilateral Sudden Sensorineural Hearing Loss after Treatment of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage by Angiographic Embolization: A Case Report Bilateral sudden sensorineural hearing loss is a rare otologic emergency and constitutes 0.44%-4.9% of overall sudden sensorineural hearing loss cases. Microvascular dysfunction secondary to systemic cardiovascular diseases, such as embolism, vasospasm, and hypercoagulability, is the main cause of non-idiopathic bilateral sudden sensorineural hearing loss. In this study, a case of bilateral sudden sensorineural hearing that occurred after angiographic embolization for treatment of aneurysmal subarachnoid hemorrhage was presented as a rare clinical condition.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2014; 52: 67-9

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale