Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Periferik Vestibüler Hastalıklarda Kanıta Dayalı İlaç Tedavisi
 

Periferik Vestibüler Hastalıklarda Kanıta Dayalı İlaç Tedavisi

Ardıç F. N., Tümkaya F.

Kanıta dayalı tıp yaklaşımı, yapılan bilimsel araştırmaları, araştırmanın yapısına göre bir değer skalasına yerleştirir. Elde edilen sonucun klinik uygulamasının ne kadar güvenilir olduğu ile ilgili ipucu verir. Bu derlemede kliniğimizde periferik vestibüler hastalıklarda kullandığımız tedavi algoritması, kanıta dayalı tıp açısından incelenmiştir. Benign paroksismal pozisyonel periferik vestibüler hastalıklarda kullandığımız vertigo (BPPV), vestibüler paroksismi, labirentit, vestibüler nörit, otoskleroz, otoimmün iç kulak hastalığı, meniere hastalığı ve migrene bağlı vertigo tartışılmıştır.

Evidence-Based Medical Treatment in Peripheral Vestibular Diseases

Ardıç F. N., Tümkaya F.

Evidence-based medicine grades scientific research articles according to their structural specification. It represents an evidence value that we can count on for clinical applications. In this review, we evaluate our medical treatment algorithm in peripheral vestibular diseases according to evidence-based medicine rules. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), vestibular paroxysmia, labyrinthitis, vestibular neuritis, otosclerosis, autoimmune inner ear disease, Meniere’s disease, and migraine-associated vertigo are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2014; 52: 61-6

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale