Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Yoğun Bakım Hastalarında Orta Kulak Basıncı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
 

Yoğun Bakım Hastalarında Orta Kulak Basıncı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Meriç F., Akdağ M., Çetin M., Baysal Y. Z., Kadiroğlu K. A., Çelik Y. M.

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde değişik tanı ile yatan entübe hastaların orta kulak basıncını etkileyen muhtemel etkenleri değerlendirmektir. Yöntemler: Fakültemiz hastanesi bünyesindeki yoğun bakım ünitelerinde yatan entübe edilmiş 38 hastanın orta kulak basıncını taşınabilir timpanogram, akustik reflektometri ile değerlendirildi. Ayrıca her hastanın bağlı olduğu cihazın modu, hastanın kan basıncı, Glaskow Koma Skalası, yatış tanısı dışındaki ek hastalık parametreleri ayrı ayrı not edildi. Toplanan tüm verilerin orta kulak basıncını etkileyip etkilemediği istatiksel olarak analiz edilip değerlendirildi. Bulgular: Septal deviasyon, survey ve otomatik solunum cihazının modu orta kulak basıncını etkileyici faktörlerdi (%95 güven aralığında; Odds katsayıları sırasıyla 4.796, 3.745, 2.557). Ayrıca 60 üzeri yaş, ek hastalık ve nazogastrik sonda kullanılması orta kulak basıncını olumsuz etkilese de istatiksel olarak önemli değildi (p>0.05). Sonuç: Yoğun bakım ünitelerinde hastaların yattığı dönemde özellikle yedinci günden sonra orta kulak basıncı değişmiş olup özellikle septal deviasyon, survey ve otomatik solunum cihazının modu etkili parametreler olup muhtemelen orta kulak basınç değişiklikleri açısından hasta takip protokolüne timpanogram ve reflektometri eklenebilir.

Middle Ear Pressure and Factors Affecting It in Intubated Patients Hospitalized in Intensive Care

Meriç F., Akdağ M., Çetin M., Baysal Y. Z., Kadiroğlu K. A., Çelik Y. M.

Objective: To assess the probable agents affecting middle ear pressure in intubated patients hospitalized in intensive care units with various diagnoses. Methods: Middle ear pressure of 38 patients hospitalized in intensive care units within our faculty hospital was measured using portable tympanograms and acoustic reflectometry. The mode of the device to which each patient was attached and patients’ blood pressure, Glasgow Coma Score, and additional disease parameters other than admission diagnosis were recorded. All data collected were subjected to statistical analysis to determine whether or not they affected middle ear pressure. Results: Septal deviation, survey, and mode of automatic respiratory device emerged as factors affecting middle ear pressure (odds coefficient 4.796, 3.745, 2.557, respectively, with 95% CI). Although aged over 60, additional disease and nasogastric tube also compromised middle ear pressure; the levels involved were not statistically significant (p>0.05). Conclusion: Middle ear pressure in patients hospitalized in intensive care units may change, particularly after the seventh day. This may particularly involve septal deviation, survey, and mode of automatic respiratory device, and tympanograms and reflectometry may be added to the patient-monitoring protocol in terms of changes in middle ear pressure.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2014; 52: 47-51

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale