Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Çocuk Yaş Grubunda Görülen İnverted Papillomun Antrokoanal Polip ile Prezente Olması
 

Çocuk Yaş Grubunda Görülen İnverted Papillomun Antrokoanal Polip ile Prezente Olması

Topdağ M., İla K., Mutlu A.

İnverted papillom, nazal ve paranazal sinüs mukozasındaki epitelin stromaya doğru invajinasyonuyla karakterize benign bir tümördür. En sık lateral nazal duvardan kaynaklanır. Sıklıkla 50-60 yaş arası erkeklerde gözlenir. Tek taraflı burun tıkanıklığı ile başvuran ve antrakoanal polip tanısıyla opere edilen 14 yaşında erke hasta sunuldu. Postoperatif patoloji sonucunda inverted papillom geldi. Çocuklardaki nazal lezyonlarda inverted papillomun akılda tutulması gerektiği vurgulanmıştır.

Presentation of Childhood Inverted Papilloma as an Antrocoanal Polip

Topdağ M., İla K., Mutlu A.

Inverted papilloma is a benign tumor which is charecterised with invagination of nasal and paranasal sinusses mucosa epitelium into the stroma. Generally origins from lateral nasal wall and mostly seen between 50-60 years old males. We presented a 14 years old boy who apply with single sided nasal obstruction compliant and operated as an antrocoanal polip. Postoperatively reported as an inverted papilloma. Inverted papilloma have to be considered in childhood nasal lesions.

Türk Otolarengoloji Arşivi 52: 106-8

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale