Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Travmaya Sekonder Bichat Yağ Dokusunun Oral Kaviteye Herniasyonu
 

Travmaya Sekonder Bichat Yağ Dokusunun Oral Kaviteye Herniasyonu

Karaca S., Uzun L., Eğilmez K. O., Timurlenk E.

Bichat yağ dokusunun, oral kaviteye herniasyonu nadir görülen klinik bir durumdur. Özellikle genç çocuklarda daha sık karşılaşılan, direkt bukkal mukozaya travma sonrası kısa sürede gelişen ‘travmatik psödolipomlar’, travma veya hematom gibi sitokin salınımını tetikleyen durumlardan sonra adipositlerin depolanmasındaki ve diferansiyasyonundaki değişimlere bağlı gelişebilen, ‘post-travmatik lipomlar’ olarak bilinirler. Bu makalede, 3 yaşında bir erkek çocukta künt-penetran travmaya sekonder herniye olmuş Bichat yağ dokusu olgusu sunulmuş, tanı ve tedavideki önemli noktalar literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Herniation of Bichat's Fat Tissue into the Oral Cavity Secondary to Trauma

Karaca S., Uzun L., Eğilmez K. O., Timurlenk E.

Herniation of Bichat’s fat tissue into the oral cavity is a rare clinical entity. It is especially seen in young children and is known as ‘traumatic pseudolipomas’, which is formed within a short time after direct trauma to the buccal mucosa or ‘post-traumatic lipomas’, which is formed by trauma and hematoma that triggers cytokine release and changes storage and differentiation of the adipocytes. In this article, herniation of Bichat’s fat tissue secondary to blunt-penetrating trauma in a 3-yearold boy is presented and diagnosis and treatment is discussed with the literature

Türk Otolarengoloji Arşivi 52: 109-11

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale