Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Tinnitus’da Yeni Tedavi Yaklaşımları: Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon ve Transkraniyal Doğru Akım..
 

Tinnitus’da Yeni Tedavi Yaklaşımları: Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon ve Transkraniyal Doğru Akım..

Çebi M., Taş C., Tarhan N.

Tinnitus’da Yeni Tedavi Yaklaşımları: Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon ve Transkraniyal Doğru Akım Uyarımının Yeri Tinnitus, akustik uyarım olmadığı zamanlarda algılanan ses olarak tanımlanır. Son yapılan araştırmalara göre, tinnitus hastalara günlük hayatta rahatsızlık veren en yaygın sağlık problemlerinden birisidir. Geçmiş çalışmalar tinnitusun muhtemel sebebi olarak daha çok kulak hastalıkları gibi periferik özelliklere eğilmiş olsa da, giderek artan kanıtlar tinnitusun işitsel ve işitsel olmayan beyin bölgelerindeki hipereksitabiliteyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Güncel nörobilim çalışmaları, repetetif transkranyal manyetik uyarım (repetetive transcranial magnetic stimulation: rTMS) ve transkranyal direkt akım uyarımı (transcranial direct current stimulation: tDCS) gibi nöromodülasyon yöntemlerinin, tinnitus tedavisinde ümit verici etkileri olduğunu göstermiştir. Fakat, gözlemlenen bu pozitif etkilerin mekanizması halen net olarak açıklanamamaktadır. Bu derlemenin amacı, tinnitus patofizyolojisi ve merkezi sinir sisteminde nöromodülasyon tedavileri için muhtemel yolaklar hakkında bilgi vermek, ve rTMS ile tDCS kullanan güncel randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarını özetlemektir.

New Treatment Approaches in Tinnitus: The Place of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial..

Çebi M., Taş C., Tarhan N.

New Treatment Approaches in Tinnitus: The Place of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation Tinnitus is the perceived sensation of sound in the absence of acoustic stimulation. According to the recent guidelines, it is one of the most common health problems and has disturbing effects on the affected individuals. Previous studies have focused more on the peripheral features, such as inner ear pathologies, as the possible causes of tinnitus. However, accumulating evidence suggests that tinnitus is related to neuronal hyperexcitability in the auditory and non-auditory brain areas. Recent neuroscience research has shown that neuromodulation tools, such as repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS), have promising effects in the treatment of tinnitus. However, the mechanisms of these observed positive effects are still far from being clear. Taken together, the aim of this article is to review the pathophysiology of tinnitus and possible pathways of recovery by neuromodulation treatments and to summarize the results of recent randomized-controlled studies using tDCS and rTMS.

Türk Otolarengoloji Arşivi 52: 98-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale