Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Van Bölgesinde Alerjik Rinit Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Alerjik Konjunktivit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
 

Van Bölgesinde Alerjik Rinit Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Alerjik Konjunktivit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi

Yıldırım Ö., Ekinci A., Uçal O. Y., Dizdar D., Belgü U. A., Alış G. M.

Amaç: Bu çalışmada Van bölgesindeki alerjik konjunktivit birlikteliğini ve bölgede alerjik rinit hastalarında yaşam kalitesini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvuran 94 hasta dahil edildi. Tüm hastalardan göz hastalıkları konsültasyonu istenerek alerjik konjunktivit birlikteliği kaydedildi. Ayrıca tüm hastalara alerjik rinit ve konjunktivit semptom skorlaması yapıldı. Tüm hastalara yaşam kalitesini değerlendirmek için rinokonjunktivit yaşam kalitesi ölçeği (RQLQ) kullanıldı. Bulgular: Ortalama toplam semptom skoru 12.1±4.2 olarak saptandı. Alerjik konjunktivit birlikteliği %37.2 hastada saptandı. Alerjik konjunktivit birlikteliği olan grupta RQLQ uyku skoru, saman nezlesi dışı şikayet skoru, burun şikayet skoru, göz şikayet skoru, kısıtlanan aktiviteler skoru alerjik konjunktivit olmayan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç: Alerjik rinit hastaları bulunduğu bölgeye göre değerlendirilmeli, özellikle göz şikayetleri olan hastaların göz hekimi tarafından değerlendirilerek tedavi planı yapılması gerektiği akılda tutulmalıdır. Alerjik rinit hastalarının gerektiğinde psikiyatri hekimi tarafından da değerlendirilmesi akılda tutulmalıdır.

Assessment of Quality of Life and Coexistent Allergic Conjunctivitis in Patients with Allergic Rhinitis in Van Province

Yıldırım Ö., Ekinci A., Uçal O. Y., Dizdar D., Belgü U. A., Alış G. M.

Objective: In this study, we aimed to evaluate the effects over quality of life and features of allergic rhinitis accompanying allergic conjunctivitis in Van. Methods: A total of 94 patients who were admitted to otorhinolaryngology clinics of Van Bölge Training and Research Hospital and Erciş State Hospital were included in this study. All patients underwent an ophthalmologic evaluation for allergic conjunctivitis. Allergic rhinoconjunctivitis symptom scoring was applied to all patients. The rhinoconjunctivitis quality-of-life scale (RQLQ) was used to assess quality of life in all patients. Results: Mean total symptom score was 12.1±4.2. In 37.2% of patients, allergic conjunctivitis was diagnosed. Scores of RQLQ sleep, non-hay fever complaints, and nasal and ophthalmic complaints with daily activity restrictions were significantly higher in the no allergic conjunctivitis group than the other. Conclusion: Patients with allergic rhinitis must be evaluated, taking the place they live into account. It is crucial for treatment that patients with ophthalmic complaints must be examined by an ophthalmologist. It should be kept in mind that allergic rhinitis patients must be examined by a psychiatrist, too.

Türk Otolarengoloji Arşivi 52: 87-92

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale