Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin ..
 

Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin ..

Olgun L., Çatlı T., Çelik Ç.

Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin Retrospektif Analizi.. Amaç: Subtotal petrözektomi, kavite obliterasyonu ve dış kulak yolunun kör kese kapatılması prosedürü ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak. Yöntemler: Ocak 2009-Nisan 2013 tarihleri arasında subtotal petrözektomi ve kavite obliterasyonu uygulanan 44 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ameliyat endikasyonları, cerrahi bulgular ve komplikasyonlar not edildi. Bulgular: Çalışmaya, yaş ortalaması 42±18 (8-73) yıl olan 23’ü erkek, 21’i kadın hasta dahil edildi. Ameliyat sonrası takip süresi ortalama 22±11 (9-52) ay idi. Opere edilen kulakta total işitme kaybı saptanan, 6’sı supralabirentin kolesteatom, biri fasiyal sinir schwannom’lu toplam 7 olguya primer kavite obliterasyonu uygulandı. Kontrol edilemeyen akıntısı ve yararlanılabilir işitmesi olmayan 19 olguda ise sekonder olarak uygulandı. Prosedür, kuru mastoidektomi kavitesi olan 2 olguda Carina cihazı, 4 olguya aktif orta kulak implantı (vibrant soundbridge-VSB), 8 olguda ise koklear implant uygulaması gerçekleştirildi. İşitsel implant uygulanmış, 4 olguda ise implant çıkartılması ile eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Bir hastada ameliyat sonrası 7. günde serebrospinal otore ve mastoid kavitede enfeksiyon gelişti. Hastada genel anestezi altında drenaj uygulandı ve sorunsuz iyileşme sağlandı. Üç hastada dış kulak yolunda lokalize nekroz gelişti ve lokal anestezi altında sorunsuz şekilde onarıldı. Sonuç: Subtotal petrözektomi ve kavite obliterasyonu, kullanılabilir işitme kalıntısı yoksa kavite problemlerinden kaçınma ve enfeksiyon nükslerini önlemede iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca kronik otit olgularında koklear veya aktif orta kulak implantı uygulamak gerekiyorsa enfeksiyonun önlenmesinde ve protezlerin korunmasında seçkin bir yöntem olarak popüler hale gelmektedir.

Subtotal Petrosectomy and Blind Sac Closure of the External Auditory Canal: Single- Center Experience with 44 Cases

Olgun L., Çatlı T., Çelik Ç.

Objective: To share our experiences with subtotal petrosectomy and blind sac closure of the external auditory canal with cavity obliteration. Methods: Retrospective analysis of 44 patients after subtotal petrosectomy and cavity obliteration between January 2009 and April 2013. Indications of operation, surgical findings, and complications were recorded. Results: Twenty-three male and 21 female patients with a mean age of 42±18 (8-73) years were evaluated. The postoperative mean follow-up period was 22±11 (9-52) months. 7 had primary cavity obliteration (6 with supralabirentin cholesteatoma, 1 with facial nerve schwannoma; all had total sensorineural hearing loss on the operated side). Obliteration was performed as a secondary procedure in 19 patients who have uncontrolled otorrhoea and unserviceable hearing. Procedure was performed in order to secure the implant during the implantation of Carina device in 2, active middle ear implant (vibrant soundbridge-VSB) in 4 and cochlear implant in 8 patients who have dry mastoidectomy cavities. Removing the hearing devices performed simultaneously with the procedure in remaining 4 patients. Postoperative complication was observed in 1 patient (otorrhea and mastoid cavity infection). Pus had been drained under general anesthesia without any problems. Three patients had local skin necrosis, which was repaired under local anesthesia. Conclusion: Subtotal petrosectomy and cavity obliteration procedure can be a good alternative to prevent recurrent infections and cavity problems in patients who have safe cavities with unserviceable hearing. Additionally it is gaining more popularity in chronic otitis media patients to secure the implant electrode and to prevent cavity infection if they need to be rehabilitated with cochlear or active middle ear implants.

Türk Otolarengoloji Arşivi 52: 81-6

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale