Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVI.Ulusal Kongresi Özet Kitabı » 2001 » Plummer-Vinson Sendromu ve Disfalji (Olgu Sunumu ve Literatür Taraması)
 

Plummer-Vinson Sendromu ve Disfalji (Olgu Sunumu ve Literatür Taraması)

Yaşar H., Özkul H., Teker C.

Kliniğimize yutma güçlüğü, ağrılı yutma, baş dönmesi, kusma ve öksürük yakınmaları ile başvuran 33 yaşındaki bayan hastanın KBB muayenesinde bir özellik sdaptanmadı. Ancak çekilen baryumlu özofagus pasaj radyografisinde C3 vertebra hizasında hipofarenks düzeyinde posterior duvarda düzgün konturlu web ile uyumlu indentasyon saptandı. Hematolojik incelemesinde hipokrom mikrositer anmei, biyokimyasal incelemesinde ise demir ve ferritin düzeyleri düşük, demir bağlama kapasitesi ise yüksek bulundu. İç Hastalıkları konsültasyonu sonucu sideropenik anemi tanısı kondu, 7 ay süren demir replasman tedavisiyle hastanın semptomlarında gerileme oldu. Kontrol baryumlu özofagus pasaj grafisi ve endoskopik inceleme sonucu web'in kaybolduğu gözlendi. Sideropenik disfajiyi ilgili literatür eşliğinde tartışmak amacıyla bu olgu sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXVI.Ulusal Kongresi Özet Kitabı Syf: 129

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale