2004

1. Erzurum Ve Çevresinde Boyun Kitleleri
Neck Masses İn Erzurum District
2. Erişkinlerde Tek Taraflı Efüzyonlu Otitis Media Etyolojisi
Etiology Of The Otitis Media With Effusion İn Adults
3. Septorinoplasti Sonrası Burun Hava Akımının Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Nasal Airflow Following Septorhinoplasty
4. Tinnituslu Hastalarda Serum Çinko Düzeyi
Serum Zinc Levels İn Patients With Tinnitus
5. Ameliyat Sonrası Gecikmiş Fasiyal Paralizi
Post-Operative Delayed Facial Paralysis
6. Soliter Kutanöz Miksoma: Bir Olgu Sunumu
Solitary cutaneous myxoma: a case report
7. CHARGE Sendromlu Bir Olgu Sunumu
CHARGE Syndrome: A Case Report
8. Midfasial T Hücreli Lenfoma (Olgu Sunumu)
Midfacial T Cell Lymphomas (Case Report)
9. Obstrüktif Uyku-Apne Sendromu Ve Anestezi
Obstructive Sleep Apnea And Anesthesia
10. KBB’de Deney Hayvanı Olarak Kobay
Guinea Pigs İn Otolaryngologic Research

Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale