2007

1. Süperior Konka Bulloza: Klinik Öneme Sahip Mi?
Pneumatized Superior Turbinate: Does İt Have Clinical İmportance?
2. Kolesteatomada Mitotik Aktivitenin Tayini
Mytotic Activity İn Cholesteatoma
3. Alerjik Rinitli Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçları
Skin Prick Test Results İn Patients With Allergic Rhinitis
4. Tiroglossal Duktus Kisti Revizyon Cerrahisinde Sistrunk İşleminin Yeri
The Role Of Sistrunk Operation For The Revision Surgery Of Thyroglossal Duct Cyst Reccurence
5. Stapedotomi Sonrası Yüksek Frekans Odyometrik Değişiklikler
The Changes Of High Frequency Audiometric Test After Stapedotomy
6. Alt Dudakta Warty Diskeratoma: Olgu Sunumu
Warty Dyskeratoma Of The Lower Lip: A Case Report
7. Kobay(Guinea Pig)TimpanMembrnnd İnsizyonelMiringotomidenÖnce VeSonra Uygulanan5-FluorouraslnKapanmaSürelrnEtksi
The Effect Of 5-Fluorouracil On The Closure Time Before And After The İncisional Myringotomies İn Guinea Pigs
8. Sfenoid Sinüste Optik Kiazma: Olgu Sunumu
Optic Chiasm İn The Sphenoid Sinus: A Case Report
9. Nadir Yerleşimli İki Pleomorfik Adenoma Olgusu
Two Pleomorphic Adenomas With Rare Location
10. Malign Otitis Eksterna
Malignant Otitis Externa

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale