2003

1. Akustik Nörinom Cerrahisi
Surgery Of Acoustic Neurinoma
2. Aminoglikozit İçeren Kulak Damlalarinin Neden Olduğu Ototoksisiteden Bir Spin Trap'le (Pbn) Korunma: Kronik Etkiler
Protection Against Aminogycoside Otic Drop-Induced Ototoxicity By A Spin Trap(Pbn): Chronic Effects
3. Suprakrikoid Parsiyal Larenjektomi Sonrasi Peksi Rüptürü: Bir Vaka Sunumu
Ruptured Pexy After Supracricoid Partial Laryngectomy: A Case Report
4. Post Tonsillektomi Bakteriemisi
Post Tonsillectomy Bacteriemia
5. Cilt Flebi Süperfisyal Parotidektomide Frey Sendromu Gelişim Sikliğini Etkiliyor Mu?
Does Flap Thickness Affect The Incidence Of Frey's Syndrome After Superficial Parotidectomy?
6. Kıllı Dil
Hairy Tongue
7. Dilde Granüler Hücreli Tümör: Bir Olgu Sunumu
Granular Cell Tumor Of The Tongue:Case Report
8. Larenks Kanserlerinin I.,V, Ve Vi. Boyun Lenfatik Bölgelerine Metastaz Özellikleri
Metastatic Features Of Laryngeal Cancers To Levels I, V, And Vi Of Neck Nodes
9. Glomus Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşimlarimiz
Our Surgical Approaches In Glomus Tumors

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale