Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Ménière, Vestibüler Nöronitis ve Timpanal Anestezi Üzerine Düşünceler
 

Ménière, Vestibüler Nöronitis ve Timpanal Anestezi Üzerine Düşünceler

Nalça Y., Arvent M., Mamıkoğlu O.

Yüz seneyi geçkin süreden beri Meniere hastalığı bilinmekte gerek tıbbi gerekse cerahi yöntemlerle, belirtileri ile mücadele edilmektedir. Hayvan tecrübelerinde, orta kulağa konan cocain solüsyonun diffüzyon yolu ile iç kulağa geçtiği saptanmış ve bundan esinlenerek vertigolu hastalarda timpanal anestezi yöntemi tatbik edilmeğe başlanmıştır. Uygun bir iğne ile (tercihan Herrmann iğnesi ile) timpan boşluğu 0,7 cc. anestezik madde ile doldurulur. Enjeksiyondan 20 - 30 dakika sonra anestezik madde yuvarlak pencere yolu ile labirent mayiine geçer. Hastada, 2 - 3 saat devam eden nistagmus, bulantı, kusma gibi vestibüler belirtiler gelişir. Konservatif tedaviden yararlanmayan 3 hastada timpanal anestezi tekniği denenmiş ve olumlu sonuçlar alnımştır. Vestibular nöronitis ve Ménière hastalığından yakınan ve tıbbi yöntemlerle yararlı olunamıyan hastalarda önerilebilir.

Considerations on Ménière Vestibular Neuronitis and Tympanic Anaeasthesia

Nalça Y., Arvent M., Mamıkoğlu O.

Ménière disease is known since more than a century and its symptoms are dealt with medical and surgical procedures. Knowing from animal experiments that the cocaine solution put in the middle ear passes to the internal ear by diffusion, we used tympanic anaesthesia method in patients suffering from vertigo. Novocain, xylocaine or pantocaine may be used as anaesthetic material. With an appropriate needle (freferably Herrmann) the tympanic cavity is filled with 0,7 cc anaesthetic material. 20 to 30 minutes after the injection, this anaesthetic material passes to the labyrithine fluid through the fenestra rotunda. The patient develops vestibular symptoms, lasting 2 to 3 hours, like nystagmus, nausea and vomiting. We tried this technique in 3 cases which did not benefit from conservative therapy and we obtained positive results. This technic is recommended for patients suffering from. Ménière disease or vestibular neuronitis and to whom we cannot be useful by applying medical procedures.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(1)/1-9

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale